publicerat_40.jpg

J 124 Automatiska mjölkningssystem - så påverkas arbetstid och arbetsmiljö

Publikationstyp: JTI informerar
Författare: Gustavsson, Alf
År: 2010
I häftet JTI-informerar nr 124 ”Automatiska mjölkningssystem – så påverkas mjölkningstid och arbetsmiljö” finns en lista på litteratur under rubriken Mer att läsa. Här saknas i den tryckta publikationen en rapport från Lantbrukets byggnadsteknik vid Sveriges Lantbruksuniversitet. I den uppdaterade digitala versionen av skriften har listan kompletterats med:
Arbetsåtgång i mjölkproduktion beroende på besättningsstorlek samt mekaniserings och automatiseringsgrad. Sofia Hedlund. Rapport 2008:2. Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Antal: Ladda ner 2,11 MB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se