publicerat_40.jpg

Konservering av spannmål med höga skördevattenhalter

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Jonsson, Nils
År: 1999
Rapport framtagen till Jordbruksverket. Kan beställas via Jordbruksverkets webbplats. Kopiera in nedanstående i webbläsarens adressfält:
http://www2.jordbruksverket.se/blanketterochtrycksaker.4.29d7ece3112034569ed800049.html?category=MK1C3

Syftet med föreliggande arbete är att med utgångspunkt från principen för kvalitetssäkring ta fram ett informationsmaterial som beskriver riskmomenten vid konservering av spannmål på gården samt hur dessa bör undvikas för att spannmålen skall erhålla en god kvalitet även när skördevattenhalterna är höga. Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se