publicerat_40.jpg

Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar - Litteraturstudie

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Holmgren M.A, Willén A, Rodhe L.
År: 2011
SGU rapport 238 / Avfall Sverige rapport U2011:18

Rapporten kan laddas ner från:
http://www.avfallsverige.se/rapporterprojekt/201118/


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se