publicerat_40.jpg

R 398 Automatiskt bindsle för nötkreatur - utvärdering i fullskala

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Lindgren Kristina, Wahlund Lotten, Ringmar Anders, Pettersson Ola
År: 2011
JTI har tagit fram en prototyp av ett automatiskt bindsle för uppbundna mjölkkor. Systemet har modifierats och provats på 9 båsplatser under 1,5 år. Det automatiska bindslet möjliggör att alla kor kan lösgöras samtidigt utan att skötaren behöver komma i närkontakt med korna samt att korna automatiskt binds fast då de för in huvudet över foderbordet när de kommer in från rastning/bete. Fastsättningen sker genom att en specialtillverkad hake klickar fast i ett rep.

Ett av målen med projektet var 100 % lyckade släppningar och 80 % lyckade fastsättningar, vilket har uppnåtts. Resultaten för andel lyckade fastsättningar var 86 % under betesperioden.

Kostnaden för material, konstruktion och montering för systemet blir något dyrare jämfört med ett korsbindsle. Däremot visades att det går att spara ca 7,5 sekunder/ko vid ett in- och utsläpp med det automatiska bindslet. Det automatiska bindslet ger dessutom väsentligt lägre olycksrisk för lantbrukaren, såsom klämskador på fingrar och armar samt trampskador på händer och fötter, då närkontakten med kon kan minskas jämfört med korsbindsle. Det automatiska bindslet ger färre dåliga arbetsställningar såsom huksittande ställningar och arbete i böjd ställning med utsträckta armar.

Korna får större rörelsefrihet i sidled med det automatiska bindslet, vilket medför att de lättare kan slicka de bakre delarna av kroppen samt att det ger mer frihet att vända huvudet bakåt i liggande ställning. Dessutom finns en tendens till att läggningssekvensen är något kortare. Det automatiska bindslet leder även till att det blir lugnare bland korna vid insläpp, då de flesta av korna fastnar direkt när de kommer in och ges därför inte samma möjlighet att byta plats och köra bort grannkor.

Sammanfattningsvis visar denna studie att det automatiska bindslet medför att uppbundna mjölkkor kan släppas och sättas fast på ett sätt som är arbets- och tidsbesparande, ger god arbetsmiljö, minskar risken för olycksfall och belastningsskador samt är djurvänligt samtidigt som kostnaden är rimlig.

Ladda ner 1,62 MB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se