publicerat_40.jpg

J 125 Att avsluta en salixodling – snabbast och billigast med ytlig uppbrytning

Publikationstyp: JTI informerar
Författare: Ida Norberg, Nils-Erik Nordh
År: 2012
Ytlig fräsning i kombination med tallriksharvning före sådd, är den metod som många har använt för att bryta upp sin salixodling. Ett flerårigt forskningsförsök bekräftar att den metoden är både tids- och bränsleeffektiv, och gör det möjligt att återgå till spannmålsodling redan samma år. Om man tänker återplantera salix, är dock forskarnas råd att odla en annan gröda på fältet i ett eller ett par år innan ny salix planteras. Då undviker man problem med eventuella överlevande salixplantor från den uppbrutna odlingen.

Detta nummer av JTI-INFORMERAR bygger på rapporten Uppbrytning av en äldre salixodling – maskininsats och förfruktseffekt vid olika brytningsmetoder. Rapporten är resultatet av ett projekt där JTI har deltagit under ledning av Nils-Erik Nordh, Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet. Projektet har finansierats av Stiftelsen Lantbruksforskning.

Ladda ner 4,33 MB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se