publicerat_40.jpg

Lönsam salixodling. Tre goda exempel.

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Carina Gunnarsson, Emelie Karlsson, Susanne Paulrud, Anna Sager, Håkan Rosenqvist
År: 2012
Häftet lyfter fram tre goda exempel på svenska gårdar med lönsamma salixodlingar. Tre odlare har intervjuats, deras gårdars bränslekedja har kartlagts och data för lönsamhetsberäkningar har samlats in. Ekonomiska beräkningar baseras på gårdarnas verkliga situation. Analyserna har gjorts utifrån en kalkylmetod som har utvecklats särskilt för energigrödor.

Ladda ner 1,1 MB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se