publicerat_40.jpg

Gödsla med toalettavfall – men certifiera först!

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare:
År: 2012
De näringsämnen som finns i toalettavfall kan göra stor nytta i jordbruket. För att säkerställa slutanvändarens krav på sådant gödselmedel, erbjuds nu certifieringen System för kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp (SPCR 178). Detta häfte beskriver kortfattat vilka avloppsfraktioner som kan certifieras och vad certifieringen innebär.

Ladda ner 538 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se