publicerat_40.jpg

RKA 32 Evaluation of a handling system for ley crop used in biogas production.

Publikationstyp: Rapporter kretslopp och avfall
Författare: Vågström Lena
År: 2005
Sammanfattning på svenska. Rapporten är skriven på engelska.

Inom ramen för Växtkraftprojektet i Västerås ska biogas produceras genom rötning av ensilerad vallgröda och biologiskt avfall. Syftet med denna studie var att utvärdera hanteringssystemet för vallgrödan genom att uppskatta kapaciteter och kostnader för systemet. För att kunna göra detta konstruerades en modell i form av ett kalkylprogram i Excel. Modellen gör det möjligt att variera parametrar som exempelvis utformning av transportsystem, avstånd mellan fält och ensilagelager vid anläggningen, torrsubstanshalt (ts) och avkastning (kg ts). Resultaten visar att det är essentiellt att matcha hackmaskinens och transportens kapaciteter om man vill minimera tiden för skörden och dess kostnader. För att undvika att skapa kostsamma flaskhalsar i Växtkraftfallet bör transportsystemet bestå av minst två lastbilar med släp. Uppskattningarna som gjorts med hjälp av modellen pekar på att avståndet från fält till lager är en viktig faktor att ta hänsyn till när transportsystemets dimensionering ska avgöras, medan fältens antal och storlek påverkar skördetider och kostnader i lägre utsträckning. Variationer i avkastningen jämfört med ett basscenario påverkar kostnaderna för skörden, men inte valet av transportsystem. Modellen kunde inte upptäcka några tillförlitliga skillnader i de totala kostnaderna när torrsubstanshalten varierades mellan 25% och 45%. Valet av en effektiv, självgående exakthack för Växtkraftsprojektets skörd leder till att läglighetskostnaderna blir små. Tillsammans med ett rimligt val av trans­port­system kommer läglighetskostnaderna endast att utgöra några få procent av den totala kostnaden för skörden.

Antal: Ladda ner 414 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se