publicerat_40.jpg

RKA 30 Stommens biogasanläggning

Publikationstyp: Rapporter kretslopp och avfall
Författare: Gustavsson Mathias, Ellegård Anders
År: 2004
Föreliggande rapport har författats av Mathias Gustavsson och Anders Ellegård vid Avdelningen för humanekologi, Göteborgs Universitet. Rapporten publiceras i JTI:s rapportserie Kretslopp och Avfall för att den därmed lättare skall kunna nå ut till lantbrukare och biogasintresserade. Den har dock inte sammanställts av JTI, utan författarna ansvarar helt för rapportens innehåll. Denna rapport syftar till att sammanfatta drifterfarenheterna från Stommens biogasanläggning. Om man önskar gå djupare ned i någon av detaljerna kring anläggningen så finns originalrapporter som behandlar bland annat byggnationen inklusive tekniska specifikationer samt laborationsförsök, motorförsök och drifterfarenheter de första tio åren tillgängliga på Internet: http://www.bioquest.se/ Nils Liljerups entusiasm rörande sin biogasanläggning och hans intresse att försöka dra erfarenheter från driften har möjliggjort denna studie. Dels har han villigt delat med sig av det material som han samlat in i alla år, dels har han tagit sig tid att sitta ned och prata om hur anläggningen fungerat. I och med att åren gått har även sonen Erik deltagit i driften av anläggningen. Nils fru Kerstin skall heller inte glömmas bort, hon har levt mitt i alla experiment, problem och succéer genom åren. De är de sanna experterna på biogas – stort tack för all hjälp! Naturvårdsverket har finansierat denna studie av erfarenheterna från driften av Stommens biogasanläggning.

Antal: Ladda ner 1,58 MB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se