publicerat_40.jpg

Handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare:
År: 2011
I takt med en ökande användning av el- och elektronikutrustning ökar sannolikt riskerna för skador och störningar. Elinstallationer och elektrisk utrustning i lantbruket utsätts för stora påfrestningar eftersom miljön i många fall är svår, med bland annat kraftig mekanisk påverkan, stora temperaturvariationer och korrosiva gaser.

Det finns behov av dels en praktisk tolkning av gällande föreskrifter, dels att föra ut kunskap om förutsättningarna för elinstallationer i lantbruket. Denna handbok beskriver huvudsakligen arbeten som det krävs elbehörighet för, det vill säga arbeten som normalt inte får utföras av till exempel lantbrukare. Handboken är framtagen i samarbete med JTI Institutet jordbruks- och miljöteknik, EIO, Elektriska nämnden och Länsförsäkringar.

Denna utgåva gäller från 1/6 2011

Handboken kan laddas ner kostnadsfritt från Lantbrukets brandskyddskommitté:

http://www.lantbruketsbrandskydd.nu/lbk-parmen/5_elhandbok

(kopiera webbadressen ovan och klistra in den i din webbläsare)


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se