publicerat_40.jpg

Kartläggning av jordbrukets energianvändning

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Andras Baky, Martin Sundberg, Nils Brown
År: 2010
Studie har genomförts på uppdrag av Jordbruksverket. Projektet är ett av tre delprojekt som omfattar kartläggning av jordbrukets energianvändning. De övriga delprojekten omfattar uppvärmning och torkning samt växthus och trädgårdsväxter.

I uppdraget ingick förutom att ta fram hur mycket energi som används inom jordbruket även att föreslå åtgärder för att minska användningen av energi samt en utblick mot framtiden om det svenska jordbrukets utveckling.

Ladda ner 208 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se