publicerat_40.jpg

Rapporter – kretslopp och avfall

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner elektroniska publikationer. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

OBS det går inte längre att beställa tryckta pubikationer från denna webbplats!

<<< Föregående (1/3) Nästa >>>

Nr Titel Författare År Beställ
RKA 54 Läkemedel i källsorterat klosettvatten och latrin  Lotta Levén, David Eveborn, Emelie Ljung, Meritxell Gros Calvo, Sahar Dalahmeh, Håkan Jönsson, Lutz Ahrens, Karin Wiberg, Göran Lundin   2016
Ladda ner
(2,44 MB)
RKA 53 GIS-kartering av miljöskyddsnivå för små avlopp - Ett hjälpmedel vid tillstånds- och tillsynsarbete  David Eveborn, Faruk Djodjic  2015
Ladda ner
(2,39 MB)
RKA 52 Reningseffektivitet hos BDT-anläggingar för små avlopp -Utarbetande av förslag till svensk provningsmetod  Ida Sylwan, Jonathan Alm, Mats Johansson, Amelia Morey Strömberg  2015
Ladda ner
(1,56 MB)
RKA 50 Processintern metananrikning vid gödselrötning- försök i pilotskala  Johan Andersson, Henrik Olsson, Johnny Ascue, Gustav Rogstrand, Mats Edström, Åke Nordberg  2014
Ladda ner
(860 KB)
RKA 51 Samrötning av hästgödsel med nötflytgödsel - Fullskaleförsök vid Naturbruksgymnasiet Sötåsen  Henrik Olsson, Johan Andersson, Gustav Rogstrand, Mats Edström, Per-Ove Persson, Linus Andersson, Stig Bobeck, Anders Assarsson, Anders Benjaminsson, Adam Jansson, Lennart Alexandersson, Karolina Thorell  2014
Ladda ner
(1,51 MB)
RKA 47 Ökad acceptans för biogödsel inom jordbruket  Emelie Ljung, Ola palm, Lena Rodhe  2013
Ladda ner
(1,11 MB)
RKA 49 Inventering av biobäddar i Sverige 2013. Sammanställning av enkätundersökning genomförd vid behörighetsutbildningar för växtskyddsmedel 2010-2012  Maria del Pilar Castillo, Leticia Pizzul, Eskil Nilsson  2013
Ladda ner
(548 KB)
RKA 48 Markbäddars uppstartstid och påverkan på bäddens funktion vid användning av krossat berg - uppstartsfas  Elin Elmefors, Emelie Ljung  2013
Ladda ner
(1 MB)
RKA 46 Utvärdering av gårdsbiogasanläggning med mikroturbin för biogasproduktion  Brown Nils, Edström Mats, Hansson Mikael, Algerbo Per-Anders  2010
Ladda ner
(2,03 MB)
RKA 44 System för kvalitetssäkring och jordbruksanvändning av källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll  Richert Stintzing Anna, Palm Ola  2009
Ladda ner
(177 KB)
RKA 45 Latrin i kretslopp. Teknik och resursanvändning vid hantering i ett våtkomposteringssystem  Holm Caroline, Eveborn David, Nordberg Ulf, Persson Lennart  2009
Ladda ner
(406 KB)
RKA 40 Ammoniakavgång från luftade dammar med lakvatten - ett problem?  Lena Rodhe, Magnus Fridolfsson, Marianne Tersmeden, Thomas Lardh, Karin Karlsson, Anders Ringmar  2008
Ladda ner
(816 KB)
RKA 41 Erfarenheter och kunskapsläge vid tömning av slamavskiljare  Eveborn David, Baky Andras, Norén Agneta, Palm Ola  2008
Ladda ner
(387 KB)
RKA 42 Gårdsbaserad biogasproduktion - System, ekonomi och klimatpåverkan  Edström Mats, Jansson Lars-Erik, Lantz Mikael, Johansson Lars-Gunnar, Nordberg Ulf, Nordberg Åke  2008
Ladda ner
(1,17 MB)
RKA 43 Lokal behandling av slakteriavfall från småskalig slakt  Norén Agneta, Edström Mats, Nordberg Ulf, Palm Ola, Ringmar Anders  2008
Ladda ner
(1,81 MB)
RKA 38 Våtkompostering för kretsloppsanpassning av enskilda avlopp i Norrtälje kommun   Eveborn David, Malmén Linda, Persson Lennart, Palm Ola, Edström Mats  2007
Ladda ner
(1,06 MB)
RKA 39 Konsekvenser av alternativa omhändertaganden av slam från slutna tankar  Eveborn David, Norén Agneta, Palm Ola  2007
Ladda ner
(502 KB)
RKA 37 Metoder för avfallshantering vid småskalig slakt  Edström Mats, Malmén Linda, Hansson Mikael, Palm Ola   2006
Ladda ner
(327 KB)
RKA 36 Avloppsvattenbehandling med membranbioreaktor  Hessel Cecilia  2005
Ladda ner
(634 KB)
RKA 35 Anaerob behandling av hushållsavloppsvatten vid låga temperaturer  Hesselgren Frida, Hellström Daniel, Nordberg Åke  2005
Ladda ner
(335 KB)
<<< Föregående (1/3) Nästa >>>

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-17

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se