publicerat_40.jpg

Rapporter – lantbruk och industri

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner elektroniska publikationer. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

OBS det går inte längre att beställa tryckta pubikationer från denna webbplats!

<<< Föregående (1/22) Nästa >>>

Nr Titel Författare År Beställ
R 344 Åtgärder för minskad ammoniakavgång från fastgödsellager  Rogstrand Gustav, Tersmeden Marianne, Bergström Jan, Rodhe Lena  2005
Ladda ner
(403 KB)
R 229 Åtgärder för att minska ammoniakemissionerna vid spridning av stallgödsel  Malgeryd Johan  1996

R 228 Åtgärder för att minska ammoniakemissionerna vid lagring av stallgödsel  Karlsson Stig  1996

R 230 Åtgärder för att förbättra den termiska miljön i fordonshytter. Prov med olika glastyper  Bohm Mats, Holmér Ingvar, Nilsson Håkan, Norén Olle  1996

R 315 Ytmyllning av flytgödsel till vall  Rodhe Lena, Etana Ararso   2003
Ladda ner
(923 KB)
R 258 Växtnäringseffekter av rötat matavfall i fältförsök med vårsäd  Richert-Stintzing Anna, Karlsson Gunilla, Steineck Staffan  1999
Ladda ner
(1,44 MB)
R 402 Växthusgaser från stallgödsel - Litteraturgenomgång och modellberäkningar  Rodhe Lena, Baky Andras, Olsson Johanna, Nordberg Åke  2012
Ladda ner
(1,21 MB)
R 413 Växthusgaser från rötad och orötad nötflytgödsel vid lagring och efter spridning - samt bestämning av ammoniakavgång och skörd i vårkorn  Lena Rodhe, Johnny Ascue, Marianne Tersmeden, Agnes Willén, Åke Nordberg, Eva Salomon, Martin Sundberg  2013
Ladda ner
(2,07 MB)
R 370 Växthusgasemissioner från lager med nötflytgödsel  Rodhe Lena, Ascue Contreras Johnny, Tersmeden Marianne, Ringmar Anders, Nordberg Åke  2008
Ladda ner
(4,15 MB)
R 388 Värmedriven mjölkkylning i syfte att öka lönsamheten vid gårdsbaserad biogaskraftvärme  Brown Nils, Pettersson Ola  2009
Ladda ner
(715 KB)
R 031 Värmeavlastning i förarhytter. Studier i utrustning  Bergström Jan  1979

R 029 Värmeavlastning i förarhytter. Studier i klimatkammare  Browén Alf, Gustafsson Arne  1979

R 030 Värmeavlastning i förarhytter. Klimatupplevelser  Gustafsson Arne  1979

R 025 Värmeavlastning i förarhytter  Browén Alf  1978

R 325 Värdering av griskött på en lokal marknad - ur ett konsumentperspektiv  Andersson Christoffer, Lagerkvist Carl-Johan, Carlsson Fredrik, Hannerz Nils, Lindgren Kristina, Frykblom Peter   2004
Ladda ner
(711 KB)
R 123 Värdering av fordonsklimat med termisk docka  Bohm Mats, Browén Alf, Holmér Ingvar, Nilsson Håkan, Norén Olle  1990

R 089 Väderkänslighet hos halm i rundbalar lindade med garn, nät och folie  Hadders Gunnar  1988
Ladda ner
(1,16 MB)
R 238 Vårskörd av rörflen – vattenhalt i grödan, spill och brandrisker   Hadders Gunnar, Johansson Staffan  1997
Ladda ner
(1 MB)
R 073 Vinterlagring i det fria av ureabehandlade fuktiga halmrullar  Hemming Jan-Gerhard, Lundin Gunnar  1986

R 176 Vindpåverkan vid konstgödselspridning  Thylén Lars  1994

<<< Föregående (1/22) Nästa >>>

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-17

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se