publicerat_40.jpg

Rapporter – lantbruk och industri

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner elektroniska publikationer. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

OBS det går inte längre att beställa tryckta pubikationer från denna webbplats!

<<< Föregående (1/22) Nästa >>>

Nr Titel Författare År Beställ
R 445 Räkna med vall – Hur påverkas ekonomi och miljö när vall införs i spannmålsdominerade växtföljder?  Pernilla Tidåker  2017
Ladda ner
(0,99 MB)
R 442 Optimerad lagring av biomassa - en strategisk innovationsagenda  Carina Gunnarsson, Erik Anerud, Maria Iwarsson Wide, Nils Jonsson, Ann Segerborg-Fick   2016
Ladda ner
(1,01 MB)
R 443 Kalvningsdetektor - Kan bättre koll på kalvningarna förbättra arbetsmiljö och säkerhet  Ann-Kristina Lind, Madeleine Carlsson, Cecilia Lindahl och Renée Båge  2016
Ladda ner
(976 KB)
R 444 Vallens bi-effekter - Möjligheter och kostnader med pollineringsytor i vall och spannmål  Carina Gunnarsson  2016
Ladda ner
(518 KB)
R 428 Hållbart odlingssystem för biogas- och livsmedelsgrödor - En affärsmöjlighet för lantbrukare  Johanna Olsson, Carina Gunnarsson, Johnny Ascue, Håkan Rosenqvist  2015
Ladda ner
(1,24 MB)
R 427 Kontrollerad kompostering med liten klimatpåverkan - emissioner och värmeåtervinning  Lena Rodhe, Fredrik Niklasson, Huibert Oostra, Pernilla Gervind, Johnny Ascue, Marianne Tersmeden, Anders Ringmar  2015
Ladda ner
(4,37 MB)
R 433 Solel i lantbruket - realiserbar potential och nya affärsmodeller  Ida Norberg, Ola Pettersson, Alf Gustavsson, Peter Kovacs, Magdalena Boork, Patrik Ollas, Joakim Widén, David Lingfors, Jesper Marklund, David Larsson, Daniel Ingman, Hans Jältorp  2015
Ladda ner
(1,7 MB)
R 431 Småskalig pelletsproduktion - beskrivning av pelletering på Läppe Energiteknik samt resultat av praktiska tester  Carina Gunnarsson, Ida Norberg, Martin Sundberg, Fredrik Malmberg  2015
Ladda ner
(1,93 MB)
R 432 Torkning och lagring av spannmål på gården – Energieffektiv och kvalitetsäker hantering  Nils Jonsson  2015
Ladda ner
(1,14 MB)
R 436 Rörflen till biogas och strö - ett innovativt kombisystem i norr  Carina Gunnarsson, Andras Baky, Ida Norberg, Cecilia Wahlberg-Roslund, Anne-Maj Gustavsson, Cecilia Palmborg  2015
Ladda ner
(1,8 MB)
R 437 Konservering och lagring av åkerböna vid svåra skördeförhållanden  Nils Jonsson, Gunnar Lundin, martin Sundberg  2015
Ladda ner
(2,1 MB)
R 438 Sockerbetor för energiproduktion - val av system för lagring  Johanna Olsson, Martin Sundberg, Emma Abrahamsson  2015
Ladda ner
(3,17 MB)
R 435 Arbetsolyckor bland kvinnor i jordbruket - en inledande studie om orsaker och åtgärder  Qiuqing Geng, Cecilia Lindahl  2015
Ladda ner
(890 KB)
R 439 Kemiska växtskyddsläckage från växthus- och plantskoleproduktion - och hur dessa kan förbyggas  Klara Löfkvist, Torbjörn Hansson, Sven Axel Svensson, Sunita Hallgren  2015
Ladda ner
(1,99 MB)
R 440 Bättre arbetsmiljö med Head Up Display – som visuellt hjälpmedel i traktor  Oscar Lagnelöv, Jonas Engström  2015
Ladda ner
(969 KB)
R 441 Energieffektivisering av jordbrukets logistik - pilotprojekt för att undersöka potentialer  Jonas Engström, Carina Gunnarsson, Andras Baky, Erik Sindhöj, Jan Eksvärd, Jon Orvendal, Niclas Sjöholm  2015
Ladda ner
(4,21 MB)
R 419 Två, tre eller fyra skördar av vallfoder per år - kostnader och fodervärde för kor  Carina Gunnarsson, Nilla Nilsdotter-Linde, Rolf Spörndly  2014
Ladda ner
(596 KB)
R 418 Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion. Metodik för hur Lean kan introduceras på spannmålsgårdar  Johanna Olsson, Barbro Sundström, Hanna Åström, Anna Rydberg, Maria Berglund  2014
Ladda ner
(1,41 MB)
R 420 Toppning av åkerbönor: mognadsförlopp och skördeutfall - Orienterande fältförsök under 2013   Gunnar Lundin, Katarina Holstmark  2014
Ladda ner
(3,1 MB)
R 422 Kasserat och överblivet ensilage, en outnyttjad resurs med fokus på biogas  Carina Gunnarsson, Alf Gustavsson, Ida Norberg, Johanna Olsson   2014
Ladda ner
(2,87 MB)
<<< Föregående (1/22) Nästa >>>

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-17

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se