omoss4.jpg

Stiftelsen Jordbruks-
och Miljöteknisk Forskning

Genom Stiftelsen jordbruks- och miljöteknisk forskning (SJMF) kan företag få tillgång till skräddarsydda utvecklingsmöjligheter i f d JTI (fr o m 2017 RISE). SJMF är näringslivets representant i f d JTI och består av drygt 30 företag med anknytning till jordbruk och miljö. F d JTI:s förmåga att knyta samman forskning med tillämpad verksamhet inom industri och näringsliv gör oss till en naturlig samarbetspartner för SJMF:s intressentföretag.

Inblick i verksamheten

JTI var ett industriforskningsinstitut som nu ingår i RISE, med fortsatt uppgift att svara på SJMF-intressenters önskemål och behov. Kontakterna med intressenterna ger inblick i branschens verksamhet och därmed uppslag till att formulera verklighetsnära forsknings- och utvecklingsprojekt. I dessa projekt har SJMF:s intressenter möjlighet att delta, och deras insatser växlas upp genom att även forskningsfinansiärer bidrar med medel.

Satsa långsiktigt

SJMF fungerar också som ett nätverk med möjlighet att tillsammans med andra företag fokusera på områden där det enskilda företaget kan ha svårt att agera. Gemensamt kan man satsa långsiktigt på mer visionära utvecklings- och forskningsprojekt. Samarbetet med andra intressenter ger alltså en uppväxling av de egna resurserna, något som kan vara viktigt för företagets framtida marknadspositioner.

Uppdragsforskning sker under fullständig sekretess. Det gör det möjligt för intressenterna att använda f d JTI som extern utvecklingsavdelning till rörlig kostnad. Genom f d JTI i RISE kan intressenter i SJMF bland annat få hjälp med stora och små utredningar, utveckling av system och idéer, testning av maskinsystem eller utvärdering av processer.

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-04

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se