omoss4.jpg

Sliten kniv i hacken drar mer bränsle

Slitna knivar kan öka effektbehovet i skördetröskans halmhack med 23 procent, vilket betyder att bränsleförbrukningen ökar. Det visar sommarens försök med halmhackning vid Rekordverkens nya provningsanläggning i västgötska Öttum.


Fabriksnya tandade knivar (lilla bilden) monterade för effektmätning i Rekordverkens nya provningsanläggning som togs i drift i juni 2016. Foto: Claes Brax och Gunnar Lundin

Fram till nu har försök i Sverige med halmhackning kunnat genomföras endast i fält, och därför varit begränsade till skördesäsongen.

– Men tack vare vår nya anläggning kan vi nu mäta halmhackarnas prestanda året runt, säger Bengt Holmén, utvecklingschef på Rekordverken.

Forskare vid JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik har deltagit i sommarens försök vid Rekordverkens provningsanläggning, då man jämförde effektbehovet för fabriksnya släta respektive tandade hackknivar med slitna knivar. Vid mätningarna hackade man mycket torr vetehalm som hade bärgats föregående höst. Båda typerna av fabriksnya knivar hade ungefär samma effektbehov, medan de slitna krävde 23 procent högre effekt.

– Förutom att det drar mer bränsle, binder man då upp motoreffekt som hade kunnat användas för att ge högre kapacitet vid tröskningen, säger Gunnar Lundin vid JTI.

Han har i tidigare försök visat att hackens effektbehov kan minskas med cirka en tredjedel om man låter den hackade halmens längd öka från knappt 3 till cirka 5 centimeter. Praktiskt sker detta genom att man minskar ingreppet för halmhackens motknivar.

– Med skarpa knivar och ändrade maskininställningar kan man alltså spara en hel del när det gäller effekt och bränsle, säger Gunnar Lundin.

Han tipsar om att slöa knivar kan slipas när de sitter på plats i halmhacken, och att en vinkelslip duger bra som slipverktyg under förutsättning att man inte glömmer bort den personliga säkerheten eller brandrisken. Bäst resultat blir det med en mjuk och följsam s.k. lamellslipskiva med en yta som grovt sandpapper. Motknivarna behöver inte slipas.

– Knivarna får inte bli för varma för då förstörs härdningen. Blir knivarna blå under slipningen har gränsen passerats för hur varma de får bli, säger Bengt Holmén.

Provningen i Öttum finansierades av Rekordverken Sweden AB och Västra Götalandsregionen.

För mer information, kontakta:

Gunnar Lundin, forskare JTI, 010-516 69 56, gunnar.lundin@jti.se
Carina Johansson, presskontakt JTI, 010-516 69 28, carina.johansson@jti.se

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2016-08-11

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se