omoss4.jpg

Pressmeddelande från JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Storsatsning på livsmedelskedjan

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik går den 1 oktober ihop med Food and Bioscience i en gemensam enhet, och integreras därmed helt i moderbolaget SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  Syftet med sammanslagningen är att ta ansvar för forskning och innovation i hela livsmedelsvärdekedjan, från primär jordbruksproduktion över industri och handel ända till konsumentledet.

Enheten väntas få en central roll utifrån det intresse för livsmedelsfrågor som på olika sätt växer fram i Sverige. Sammanslagningen svarar bra mot behov inom industri, branschorganisationer och offentlig sektor och mot den pågående utvecklingen av en nationell livsmedelsstrategi på regeringens initiativ. En sammanhållen satsning på jordbruk och livsmedel är också vad som efterfrågas från större finansiärer och från den nya forsknings- och innovationsplattformen för lantbruk och livsmedel som håller på att växa fram.

När SP vid årsskiftet går samman med Swedish ICT och Innventia i ett gemensamt institut under namnet RISE (Research Institutes of Sweden), har den nya enheten sin plats i divisionen Life Science.

– Det här är ett sätt att verkligen sätta jordbruk och livsmedel på kartan. Genom att skapa en större och sammanhållen verksamhet, kan vi erbjuda mer kompletta experttjänster och verka för bättre affärer och stärkt konkurrenskraft för våra kunder. Vi kommer att kunna utnyttja hela bredden av kompetenser inom RISE för att lösa jordbruksnäringens och livsmedelsindustrins utmaningar, säger Pernilla Walkenström, divisionschef för Life Science.

I enheten ska cirka 140 anställda arbeta i en ny gemensam organisation. Verksamheten kommer att bedrivas på flera orter runt om i Sverige med tyngdpunkt på Göteborg och Uppsala.

För mer information:
Pernilla Walkenström, divisionschef Life Science, RISE, 0708-39 40 40, pernilla.walkenstrom@ri.se
Carina Johansson, presskontakt JTI, 010-516 69 28, carina.johansson@jti.se

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2016-11-11

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se