Anlita_JTI.jpg

Systemanalys ger helhetsperspektiv

Systemanalys tydliggör samband
mellan delarna i helheten.

Klimatförändringar och miljöpåverkan ökar behovet av att se resursanvändning utifrån ett helhetsperspektiv. Systemanalyser är ett användbart verktyg för att få överblick. Miljö- energi- och kostnadsanalyser är några av de systemanalyser som Jordbruk och Livsmedel (f d JTI) kan erbjuda.

Med hjälp av systemanalys kan man förenkla en komplex verklighet, så att de frågor som man vill belysa hamnar i fokus. När det gäller energi- och miljö kan det vara fråga om vilken lösning som använder minst av jordens ändliga resurser,eller vilken lösning som ger mest nytta i förhållande till insats och kostnad.

Vi arbetar med systemanalyser utifrån sin spetskompetens inom jordbruk och avfallshantering, och får genom SP-koncernens Kompetensplattform SP Systems Analysis samtidigt tillgång till bred kompetens, kunskap, nätverk och resurser.

Exempel på vårt systemanalysarbete

  • Kartläggning av åtgärder som kan minska utsläpp av klimatgaser från jordbruket med bibehållen produktion (uppdrag från LRF).
  • Inför Fortum Värmes planerade biobränsleanläggning i Värtahamnen i Stockholm undersöktes förutsättningar för lantbrukare att leverera åkerbränsle dit (samarbete med SLU, SLF finansierade).
  • Energi- och kostnadsanalys av svenska jordbrukets möjligheter att bli självförsörjande med förnybara drivmedel utifrån första och andra generationens teknik (samarbete med SLU, SLF finansierade).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kompetensplattformen SP Systems Analysis samlas SP-koncernens kompetens kring energi- och miljösystem-analyser. Vi bidrar med spetskompetens inom jordbruk och avfallshantering.

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-04

 

Kontaktpersoner:

Johanna Olsson
johanna.olsson@jti.se
010-516 69 23

Andras Baky
andras.baky@jti.se
010-516 69 22

 

Systemanalys vid Jordbruk och Livsmedel (f d JTI)

- Miljösystemanalyser (med ORWARE och URWARE, programvaror som tagits fram av f d JTI i samarbete med SLU)

- Substans- och materialflödesanalyser, t ex växtnäringsbalanser

- Logistik

- Energianalyser

- Kostnadsanalyser

- Livscykelanalyser, t ex genom dataprogrammet SimaPro

 

 

 

 

 

 

 

SP System Analysis

Vi ingår i kompetensplattformen SP System Analysis, som samlar kompetens om systemanalys.

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se