publicerat_40.jpg

Teknik för lantbruket

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer och ladda ner elektroniska publikationer. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Vår populärvetenskaliga skriftserie hette till och med år 2002 Teknik för lantbruket, då serien bytte namn till JTI informerar. OBS det går inte längre att beställa tryckta pubikationer från denna webbplats!

<<< Föregående (1/5) Nästa >>>
Nr Titel Författare År Beställ
T 69 Växtplatsanpassad odling - tillämpningar inom dagens lantbruk  Algerbo Per-Anders, Thylén Lars  1998

T 68 Växtnäringsbalans som miljö- och planeringsinstrument.  Jakobsson Christine, Kalisky Teresa, Richert Stintzing Anna, Steineck Staffan  1998

T 32 Vårskörd av rörflen  Hadders Gunnar  1991
Ladda ner
(1,22 MB)
T 28 Verksamheten vid JTI 1990 - 1993    1991

T 61 Vegetabilisk transmissions-och hydraulolja i praktisk drift  Bohm Mats  1997
Ladda ner
(213 KB)
T 34 Vanliga maskinskador på traktorer  Bohm Mats  1992

T 49 Vad är GPS  Ekfäldt Conny  1996

T 44 Utomhuslagring av halm och gräs i storbal  Hadders Gunnar, Hemming Jan-Gerhard  1994
Ladda ner
(2,65 MB)
T 65 Utnyttjande och förluster av kväve vid ytmyllning av flytgödsel.  Svensson Lennart, Lindén Börje  1998

T 33 Utnyttja din skördetröska bättre, inställningar och körteknik  Lundin Gunnar  1992

T 53 Urin från djur till gröda  Rodhe Lena  1996

T 81 Torvströ i smågrisproduktionen  Larsson Kjell, Rodhe Lena, Svensson Lennart  2000
Ladda ner
(449 KB)
T 20 Teknik för sönderdelning och utf. av rapsfrö  Thylén Anders  1989

T 23 Teknik för spridning av stallgödsel  Carlsson Göran  1990

T 16 Teknik för produktion av energiskog  Danfors Birger  1988
Ladda ner
(2,5 MB)
T 78 Teknik för flamning av ogräs och potatisblast  Larsson Kjell  1999

T 15 Sönderdelningsteknik för fuktig spannmål till slaktsvin  Larsson Kjell  1988

T 06 Sönderdelning av rundbalar  Bengtsson Nils  1986

T 62 Syrabehandla spannmål på rätt sätt  Jonsson Nils  1997
Ladda ner
(7,54 MB)
T 09 Strängläggning av sten och jordkokor vid odling av potatis  Bengtsson Nils  1987

<<< Föregående (1/5) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-17

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se