Anlita_JTI.jpg

Vilken metanpotential har ditt substrat?

 

I vårt laboratorium kan vi analysera
metanpotentialen i många olika substrat.
Med vår hjälp kan du få bättre ekonomi i din biogasproduktion. Vi har flera exempel på hur kundernas gasproduktion har ökat med över 20 % sedan de har utnyttjat vår kompetens.

Jordbruk och Livsmedel (f d JTI) har lång erfarenhet av utrötningsförsök av olika sorters substrat med metanpotential för biogasproduktion.

Bland de många olika substrat vi regelbundet analyserar i vårt moderna laboratorium finns organiskt avfall från olika källor, gödsel, restprodukter från jordbruket, energigrödor samt slam från olika behandlingssteg i reningsverk.

Vi anpassar utrötningsförsöket efter ert behov!

 

Exempel på ett utrötningsförsök:

• Utrötningsförsök av sex substrat eller substratmix
• Tre upprepningar av försöket
• Tolkning och presentation av resultatet i en skriftlig rapport

Detta försök tar ca två månader att genomföra, och kostar ca 85 500 kr exkl moms.

 

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-04

 

För information och offert, kontakta:

Johnny Ascue
johnny.ascue@jti.se

 

 

 

 

 

 

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se