Anlita_JTI.jpg

Utvärdera reningstekniken hos Jordbruk och Livsmedel (f d JTI)

Vi har Sveriges enda försöks- och provplats för testning av småskalig avloppsreningsteknik.


Vid vår anläggning testas småskalig
avloppsreningsteknik under autentiska
förhållanden.

Vi har lång erfarenhet av små avlopp – regelverk/standarder, tester av reningseffekt och forskning/utveckling för effektiviserade reningstekniker.

Tack vare goda kontakter med myndigheter och finansiärer har vi stora möjligheter att skapa spännande projekt tillsammans med innovativa företag.

Provplats Bälinge

Vid vår provplats i Bälinge utvärderas reningsteknik med avloppsvatten som kommer direkt från hushåll i närområdet.

Vid behov av tuffare förhållanden finns möjligheter att använda svartvatten, som har en högre koncentration av organiskt material och näringsämnen. Svartvattnet hämtas från ett separat system med vakumtoaletter som ansluter till provplatsen.

Fyra separata linjer möjliggör parallella tester och försök. Avloppsvattenflöden och provtagning är automatiserade och anpassas till varje enskilt projekt/provning.

Den teknik som ska testas placeras i ett marktempererat utrymme men behöver inte grävas ned, vilket förenklar installationen.

Forskning och provning

Anläggningen används både för forskning och för provning av välbeprövade produkter, prototyper och av produkter under utveckling.

Omfattningen av försök och uppdrag kan självklart anpassas efter behov!

 

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-04

 

Kontakt

Emelie Ljung
Tel: 010-516 69 85

 

 

 

 


 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se