bi_flood.jpg

Nyheter

2016-12-22
Skifte av mark kan spara energi

I slutet av 1700-talet började man skifta jordbrukets uppstyckade odlingsmark till mer sammanhängande och lättskötta enheter. Nu är vi kanske där igen. I ett projekt vid Jordbruk och livsmedel (f d JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik) ska forskare bland annat undersöka markskifte som en möjlighet att minska transporter och därmed effektivisera jordbrukets energianvändning, när gårdarna växer och markerna blir alltmer utspridda.

Mer...

Nyhetsarkiv

Vi fortsätter att skicka pressmeddelanden och nyhetsbrev
från vår nya enhet Jordbruk och livsmedel inom RISE.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev från Jordbruk och livsmedel

................................................................................................................................................

Jordbruk och livsmedel 
(JoL) i sociala medier            
JTI:s kundmagasin utgavs 2013-2016/
JTI customer magazine was published 2013-2016

JoL på Facebook
JoL på Linkedin

JoL på Youtube


 

 

 


Denna webbplats uppdateras inte!

Den här webbplatsen uppdateras inte längre. Den fungerar som ett arkiv i väntan på en ny gemensam webbplats för hela RISE-koncernen, som f d JTI nu är en del av. F d JTI tillhör RISE enhet Jordbruk och livsmedel, tillsammans med f d SP Food and Bioscience. Den tillfälliga webbplatsen för Jordbruk och livsmedel hittar du här.

Nu är vi RISE!

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och  innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 kommer www.jti.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök ri.se för mer information om RISE.

På gång

EIP – innovationsstöd från Jordbruksverket

Projekt vid f d JTI som har fått s k gruppbildningsstöd för att utveckla idéer som kan leda till viktiga innovationer för jordbruket.

............................

Jordbrukstekniska föreningen

Är du intresserad av jordbruk och teknik? Bli medlem i Jordbrukstekniska föreningen!


...........................


RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se