omoss4.jpg

Nils Jonsson

Senior projektledare

Telefon:
010-516 69 15
Mobil:
070-6556774
Fax:
018-30 09 56
Adress:
Ultunaallén 4
Box 7033
750 07 Uppsala

Presentation
Forskar inom området konservering, hantering och lagring av biomaterial, främst spannmål och biobränslen. Målet är att bevara råvarans kvalitet från skörd till vidareförädling/ förbrukning med en acceptabel ekonomisk insats och låg miljöpåverkan. Jag är teknikagronom och inskriven på deltid som doktorand vid institutionen för Energi och Teknik, SLU inom området lantbruksteknik omfattande livsmedelssäker hantering och konservering av spannmål. Doktorandarbetet baseras främst på resultat från deltagande i EU-projektet ”Prevention of ochratoxin A in cereal grain”, vilket var ett av sju projekt som ingick i Mykotoxinclustret inom Femte ramprogrammet.
Nils  Jonsson


JTI-publikationer»


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-30

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se