omoss4.jpg

Åke Nordberg

Senior forskare

Telefon:
010-516 69 97
Mobil:
073-401 22 67
Fax:
018-30 09 56
Adress:
Ultunaallén 4
Box 7033
750 07 Uppsala

Presentation
Min forskning omfattar biologisk avfallsbehandling med huvudsaklig inriktning på biogasprocessens mikrobiologi och processteknik. Projekten omfattar bl.a. optimerad rötning av olika organiska avfall, avloppsvatten, gödsel och energigrödor både i laboratorie- och pilotförsök samt småskalig uppgradering.

Vidare medverkar jag i utredningsuppdrag och utvärderingar inom biogasområdet. En del av min forskning är kopplad till miljösystemanalyser av bioenergi från jordbruket.

Jag är docent i teknologi och har doktorerat i mikrobiologi med bakgrund som bioteknikagronom.
Åke  Nordberg


JTI-publikationer»


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-30

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se