omoss4.jpg

Carina Johansson

Kommunikatör, presskontakt

Telefon:
010-516 69 28
Fax:
018-30 09 56
Adress:
Ultunaallén 4
Box 7033
750 07 Uppsala

Presentation
Min uppgift är att sprida kunskap om produktionsresultat och kompetens vid RISE Jordbruk och livsmedel. Det sker genom nära samarbete med forskare, projektledare och företagsledning via nyhetsbrev, pressmeddelanden, debattartiklar, projektkommunikation, populärvetenskapliga publikationer, mässor och internet.

Jag har en bakgrund som journalist, och kompetens inom områdena media, kommunikation, språk (sv och eng), layout, foto, webbproduktion, trycksaksproduktion och sociala medier.
Carina Johansson


JTI-publikationer»
Pågående projekt»


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-30

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se