publicerat_40.jpg

Övriga publikationer

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner elektroniska publikationer. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Här publiceras till exempel rapporter publicerade i andra organisationers/företags rapportserier. Vissa av publikationerna är nedladdningsbara (pdf-filer) från denna webbplats. I andra fall länkar vi vidare till uppdragsgivarens webbplats.

SLA-rapporter
I samarbete med SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) har JTI givit ut populärvetenskapliga rapporter. Dessa finns på SLA:s webbplats.

<<< Föregående (2/7) Nästa >>>
Nr Titel Författare År Beställ
Surgörning av nötflytgödsel - effekt på ammoniak-avgången vid spridning av rötad respektive icke-rötad gödsel i vall  Lena Rodhe, Sofia Delin, Kjell Gustafsson  2016
Ladda ner
(729 KB)
Styrmedel för ökad biogasproduktion  Bisaillon, M., Hellström, H., Andersson, J., Holmström, D., Sköldberg, H., Torén, J. & Widerberg, A  2015

Strategier för att effektivisera rötning av substrat med högt innehåll av lignocellulosa och kväve  Mats Edström, Maria del Pilar Castillo, Johnny Ascue, Johan Andersson, Gustav Rogstrand, Åke Nordberg, Anna Schnürer  2014

Strategi för biogödsel och kompost  Ola palm  2011

Stallgödsel – en resurs i ditt företag, SLA  Johan Malgeryd, Stig Karlsson, Lena Rodhe, Eva Salomon  2002

Spridningsmetodik för biologiska nyttodjur i jordgubbsodling  Klara Löfkvist, Per-Anders Algerbo  2015
Ladda ner
(2,15 MB)
Spannmålseldning på gårdsnivå  Westlin Hugo, Adolfsson Niklas  2005
Ladda ner
(130 KB)
Små avloppsanläggningar med definierat utlopp. Checklistor för funktionskontroll och skötsel  Ida Sylwan  2012
Ladda ner
(771 KB)
Små avlopp ska vara enkla    2008
Ladda ner
(5,88 MB)
Sköt om din traktor och minska risken för haverier, SLA  Claes Davidsson, Ola Pettersson  2006

Skördetröskning av spannmål under fuktiga förhållanden  Lundin, Gunnar  1999

Samband mellan bakterietal och diskparametrar på AMS-gårdar – Förstudie  Martin Sundberg, Inger Andersson, Anders Christiansson, Mats Gyllenswärd  2013
Ladda ner
(141 KB)
Rötrest från biogasanläggningar – återföring av växtnäring i ekologiskt produktion.  Salomon, E., Wivstad, M.  2013

Rätt slam på rätt plats  Gunilla Henriksson, Ola Palm, Kent Davidsson, Emelie Ljung, Anna Sager  2012

Rätt arbetsmiljö i mjölkgropen - SLO 907  Adolfsson Niklas  2008
Ladda ner
(1,27 MB)
Risk factors for occupational injuries during cattle handling on Swedish dairy farms  Cecilia Lindahl  2014

Retardering av pelargon med hjälp av dynamisk klimatstyrning och morgondropp – Demonstrationsodling hos två prydnadsväxtodlare i Skåne  Klara Löfkvist, Jonas Möller Nielsen  2014
Ladda ner
(1,98 MB)
Retardering av julstjärna med hjälp av dynamisk klimatstyrning och morgondropp – demonstrationsodling hos två prydnadsväxtodlare i Skåne  Klara Löfqvist, Jonas Möller  2014
Ladda ner
(2,65 MB)
Rensning på gårdsnivå kan öka spannmålens värde, SLA  Andersson C., Lundin G., Andersson F.  2004

Redskap för att hindra direktkontakt mellan kroppsdel och skördetröskans rörliga komponenter, SLO  Gunnar Lundin, Niklas Adolfsson  2014
Ladda ner
(1,09 MB)
<<< Föregående (2/7) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-10

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se