publicerat_40.jpg

Teknik för lantbruket

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer och ladda ner elektroniska publikationer. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Vår populärvetenskaliga skriftserie hette till och med år 2002 Teknik för lantbruket, då serien bytte namn till JTI informerar. OBS det går inte längre att beställa tryckta pubikationer från denna webbplats!

<<< Föregående (1/5) Nästa >>>
Nr Titel Författare År Beställ
T 99 Lönsam stallgödselhantering – teknik, växtnäringshushållning  Malgeryd Johan  2002
Ladda ner
(707 KB)
T 98 Olycksfall i lantbruket – arbetsmiljö och ekonomi  Gunnarsson Fredrik, Torén Anna   2002
Ladda ner
(721 KB)
T 97 Djupströgödsel till vårsäd – höst- och vårspridning av färsk  Karlsson Stig, Salomon Eva  2002
Ladda ner
(693 KB)
T 96 Höftledsbelastning i lantbruket - simulering av arbetsställn  Adolfsson Niklas, Torén Anna   2002
Ladda ner
(357 KB)
T 95 Mobila slakterier för nötkreatur och svin  Benfalk Christel, Edström Mats, Geng Qiuqing, Gunnarsson Fredrik, Lindgren Kristina, Nordberg Åke   2002
Ladda ner
(605 KB)
T 94 Arbete i kyla vid mjölkproduktion - klimatets påverkan på ar  Gavhed Désirée, Fredriksson Klas, Kuklane Kalev, Holmér Ingvar, Norén Olle  2001
Ladda ner
(338 KB)
T 93 Bromsning av traktortåg - eftermontering av bromsar på traktorsläp  Pettersson Ola, Norén Olle  2001
Ladda ner
(223 KB)
T 92 Små system för värmekulvertar på gårdsnivå  Hadders Gunnar  2001
Ladda ner
(205 KB)
T 91 Avloppsrening från hushåll och mjölkrum - utbytbara filter för återföring av fosfor till åkermark  Lansfors Lisa  2001
Ladda ner
(353 KB)
T 90 Hästgödsel och ekonomi. En kostnadsjämförelse mellan olika hanteringssystem.  Hammar Magnus  2001
Ladda ner
(665 KB)
T 89 Sensorrika system på gården  Benfalk Christel, Gilbertsson Mikael, Gustafsson Mats, Thylén Lars  2001
Ladda ner
(482 KB)
T 88 Små avrinningsområden. För demonstration av ett uthålligt jordbruk och renare vatten  Carlsson Göran, Steineck Staffan  2001
Ladda ner
(546 KB)
T 87 Kycklinggödsel - hantering, växtnäring och miljökonsekvenser  Rodhe Lena, Richert Stintzing Anna, Vestgöte Erik, Salomon Eva, Karlsson Stig  2000
Ladda ner
(359 KB)
T 86 Maskinskador på jordbrukstraktorer - vad går sönder och varför?  Bohm Mats  2000
Ladda ner
(342 KB)
T 85 Rena kor i uppbundna system  Lindgren Kristina, Benfalk Christel  2000
Ladda ner
(391 KB)
T 84 Humanurin som gödselmedel i vårsäd  Richert Stintzing Anna, Rodhe Lena  2000
Ladda ner
(378 KB)
T 83 Skörd av oljelin  Lundin Gunnar, Larsson Sven-Erik  2000
Ladda ner
(450 KB)
T 82 Hästar - gödselhantering  Steineck Staffan, Svensson Lennart, Jakobsson Christine, Karlsson Stig, Tersmeden Marianne  2000
Ladda ner
(1,43 MB)
T 81 Torvströ i smågrisproduktionen  Larsson Kjell, Rodhe Lena, Svensson Lennart  2000
Ladda ner
(449 KB)
T 80 Automatisk mjölkning - mer än en mjölkningsrobot  Benfalk Christel, Karlsson Stig, Ekman Torkel, Wiktorsson Hans, Gunnarsson Fredrik, Andersson Hans  1999

<<< Föregående (1/5) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-17

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se