20120906_JTI_023.jpg

Avfall och avlopp - publikationer

Från och med år 2000 finns de flesta av våra publikationer i digital form och går att ladda ner som en pdf-fil. För att kunna läsa pdf-dokument behöver du programmet Acrobat Reader på din dator. Programmet finns att ladda ned kostnadsfritt hos Adobe.


<<< Föregående (3/6) Nästa >>>
Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Best available technologies for pig manure biogas plants in the Baltic Sea Region  Frandsen T.Q, Rodhe L, Baky A, Edström M, Sipilä i, Petersen S.L, Tybirk K  2011    Övriga publikationer

Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar  Holmgren M.A, Willén A, Rodhe L.  2011    Övriga publikationer

Strategi för biogödsel och kompost  Ola palm  2011    Övriga publikationer

Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar?  JTI  2011    Övriga publikationer
Ladda ner
(922 KB)
Efterbehandling efter minireningsverk. När krävs efterbehandling och vilka alternativ är då möjliga  Ida Sylwan  2011    Övriga publikationer
Ladda ner
(703 KB)
Utvärdering av gårdsbiogasanläggning med mikroturbin för biogasproduktion  Brown Nils, Edström Mats, Hansson Mikael, Algerbo Per-Anders  2010  RKA 46  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(2,03 MB)
Latrin i kretslopp. Teknik och resursanvändning vid hantering i ett våtkomposteringssystem  Holm Caroline, Eveborn David, Nordberg Ulf, Persson Lennart  2009  RKA 45  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(406 KB)
System för kvalitetssäkring och jordbruksanvändning av källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll  Richert Stintzing Anna, Palm Ola  2009  RKA 44  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(177 KB)
Degradation of glyphosate and other pesticides by ligninolytic enzymes  Pizzul L., Castillo M. d. P., Stenstrom J  2009    Vetenskapliga publiceringar

Biobeds for environmentql protection from pesticide use – a review  Castillo M.d.P., Torstensson L., Stenström, J.  2009    Internationella konferenser

Degradation of pesticides by ligninolytic enzymes  Pizzul L., Castillo M.d.P., Stenström, J.   2009    Internationella konferenser

Degradation of glyphosate by encapsulated laccase  Pizzul L., Castillo M.d.P., Stenström, J.  2009    Internationella konferenser

Lokal behandling av slakteriavfall från småskalig slakt  Norén Agneta, Edström Mats, Nordberg Ulf, Palm Ola, Ringmar Anders  2008  RKA 43  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(1,81 MB)
Gårdsbaserad biogasproduktion - System, ekonomi och klimatpåverkan  Edström Mats, Jansson Lars-Erik, Lantz Mikael, Johansson Lars-Gunnar, Nordberg Ulf, Nordberg Åke  2008  RKA 42  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(1,17 MB)
Erfarenheter och kunskapsläge vid tömning av slamavskiljare  Eveborn David, Baky Andras, Norén Agneta, Palm Ola  2008  RKA 41  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(387 KB)
Environmental systems analysis of four on-site wastewater treatment options  Weiss, P., Eveborn, D., Kärrman, E., Gustafsson, J. P.  2008    Vetenskapliga publiceringar

Små avlopp ska vara enkla    2008    Övriga publikationer
Ladda ner
(5,88 MB)
Strategisk utveckling inom biologisk behandling.   Nordberg, Å.  2008    Internationella konferenser

Konsekvenser av alternativa omhändertaganden av slam från slutna tankar  Eveborn David, Norén Agneta, Palm Ola  2007  RKA 39  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(502 KB)
Våtkompostering för kretsloppsanpassning av enskilda avlopp i Norrtälje kommun   Eveborn David, Malmén Linda, Persson Lennart, Palm Ola, Edström Mats  2007  RKA 38  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(1,06 MB)
<<< Föregående (3/6) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-16

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se