publicerat_40.jpg

Publikationer energi

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner dem som finns i elektronisk form. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Vissa av publikationerna kan beställas i tryckt version. Beställ genom att fylla i önskat antal i tabellen nedan och klicka på "Skicka beställning". Det går också bra skicka e-post till info@jti.se, eller ringa 010-516 69 00.

<<< Föregående (2/9) Nästa >>>
Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Strategier för att effektivisera rötning av substrat med högt innehåll av lignocellulosa och kväve  Mats Edström, Maria del Pilar Castillo, Johnny Ascue, Johan Andersson, Gustav Rogstrand, Åke Nordberg, Anna Schnürer  2014    Övriga publikationer

Utvärdering av viskositet och omrörningsmetoder vid gårdsbiogasanläggningar  Henrik Olsson  2014    Övriga publikationer

Effektivare inomgårdstransporter genom övergång till elmaskiner - förstudie  Oscar Lagnelöv, Ola Pettersson, Lars Hoffman, Christian Leitl, Henrik Kauhanen  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(0,98 MB)
Förstudie: Eldriven inomgårdstraktor  Ola Pettersson, Jonas Engström, Urban Lundgren, Jan Welinder  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(0,98 MB)
Inför plantering av energiskog. Lokalisering, samråd och investeringsstöd  Nils-Erik Nordh, Ida Norberg, Susanne Paulrud  2014  J 126  JTI informerar
Ladda ner
(1,51 MB)
Förbränning av förtorkad hästgödsel på gårdsnivå - utvärdering av torkningsanläggning och förbränningsegenskaper  Andras Baky, Emelie Karlsson, Ida Norberg, Marianne Tersmeden, Johan Yngvesson  2013  R 411  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,65 MB)
Sveriges primärproduktion och försörjning av livsmedel - möjliga konsekvenser vid en brist på fossil energi  Andras Baky, Anna Widerberg, Birgit Landquist, Ida Norberg, Johanna Berlin, Jonas Engström, Karin Svanäng, Katarina Lorentzon, Lars-Åke Cronholm, Ola Pettersson  2013  R 410  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(3,03 MB)
Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar – Försök i pilotskala  Holmgren M.A., Willén A., Olsson H. & Rodhe L  2013    Övriga publikationer

Mikroplaster i biogasprocessen – Förstudie  Levén, L., Nordberg, U., Yngvesson, J., Henriksson, G., Enebro, J.  2013    Övriga publikationer

Energiåtervinning från mjölkkylning  Karlsson Emelie, Hörndahl Torsten, Pettersson Ola  2012  R 401  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,12 MB)
Lönsam salixodling. Tre goda exempel.  Carina Gunnarsson, Emelie Karlsson, Susanne Paulrud, Anna Sager, Håkan Rosenqvist  2012    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,1 MB)
Att avsluta en salixodling – snabbast och billigast med ytlig uppbrytning  Ida Norberg, Nils-Erik Nordh  2012  J 125  JTI informerar
Ladda ner
(4,33 MB)
Handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet    2011    Övriga publikationer

Det svenska jordbrukets framtida drivmedelsförsörjning  Ahlgren Serina, Baky Andras, Bernesson Sven, Nordberg Åke, Norén Olle, Hansson Per-Anders  2010  R 392  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(668 KB)
Samtidig skörd av halm och agnar för energiändamål - inverkan på avkastning, baldensitet, fälttorkningsförlopp och förbränningsegenskaper  Lundin Gunnar, Rönnbäck Marie  2010  R 395  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,36 MB)
Utvärdering av gårdsbiogasanläggning med mikroturbin för biogasproduktion  Brown Nils, Edström Mats, Hansson Mikael, Algerbo Per-Anders  2010  RKA 46  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(2,03 MB)
Kartläggning av jordbrukets energianvändning  Andras Baky, Martin Sundberg, Nils Brown  2010    Övriga publikationer
Ladda ner
(208 KB)
Tågtransport och terminalhantering av Salix. Förstudie  Forsberg Maya  2009  R 384  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,17 MB)
Värmedriven mjölkkylning i syfte att öka lönsamheten vid gårdsbaserad biogaskraftvärme  Brown Nils, Pettersson Ola  2009  R 388  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(715 KB)
Tractive power in organic farming based on fuel cell technology – Energy balance and environmental load  Ahlgren S., Baky A., Bernesson S., Nordberg Å., Norén O., Hansson P-A.   2009    Vetenskapliga publiceringar

<<< Föregående (2/9) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-10

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se