publicerat_40.jpg

Publikationer – växtodling

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner dem som finns i elektronisk form. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Vissa av publikationerna kan beställas i tryckt version. Beställ genom att fylla i önskat antal i tabellen nedan och klicka på "Skicka beställning". Det går också bra skicka e-post till info@jti.se, eller ringa 010-516 69 00.

<<< Föregående (2/21) Nästa >>>
Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Some considerations about the development and implementation process of a new agricultural decision support system (AgriDSS) for site specific fertilization  Lundström, C., Lindblom, J., Ljung, M., Jonsson, A  2015    Internationella konferenser

Krossensilering av spannmål i slang - en energisnål, eknomiskt och säker metod?  Nils Jonsson, Johanna Blomqvist, Matilda Olstorpe  2014  R 426  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(2,85 MB)
Obemannat flygplanssystem för insamling av höjddata till fosformodeller  Anna Rydberg, Faruk Djodjic, Niklas Adolfsson  2014  R 424  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(2,25 MB)
Energigrödor och hållbarhet - Utveckling av en utvärderingsmodell med exemplet salix i Götalands norra slättbygder  Carina Gunnarsson, Serina Ahlgren, Eva-Maria Nordström  2014  R 423  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,1 MB)
Kasserat och överblivet ensilage, en outnyttjad resurs med fokus på biogas  Carina Gunnarsson, Alf Gustavsson, Ida Norberg, Johanna Olsson   2014  R 422  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(2,87 MB)
Toppning av åkerbönor: mognadsförlopp och skördeutfall - Orienterande fältförsök under 2013   Gunnar Lundin, Katarina Holstmark  2014  R 420  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(3,1 MB)
Två, tre eller fyra skördar av vallfoder per år - kostnader och fodervärde för kor  Carina Gunnarsson, Nilla Nilsdotter-Linde, Rolf Spörndly  2014  R 419  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(596 KB)
Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion. Metodik för hur Lean kan introduceras på spannmålsgårdar  Johanna Olsson, Barbro Sundström, Hanna Åström, Anna Rydberg, Maria Berglund  2014  R 418  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,41 MB)
Inför plantering av energiskog. Lokalisering, samråd och investeringsstöd  Nils-Erik Nordh, Ida Norberg, Susanne Paulrud  2014  J 126  JTI informerar
Ladda ner
(1,51 MB)
Retardering av julstjärna med hjälp av dynamisk klimatstyrning och morgondropp – demonstrationsodling hos två prydnadsväxtodlare i Skåne  Klara Löfqvist, Jonas Möller  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(2,65 MB)
Förändringar av halmens hygieniska kvalitet under skördeperioden. Orienterande försök under 2013, SLO  Gunnar Lundin, Martin Sundberg  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(982 KB)
Aktiv dammreducering av hö och halm  Martin Sundberg  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(933 KB)
Dynamisk klimatstyrning som retarderingsmetod. Inställningar för dig som odlar  Klara Löfkvist, Jonas Möller Nielsen  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(980 KB)
Nuvarande och framtida utmaningar vid ekologisk odling i substrat  Klara Löfkvist, Marcus Söderlind  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(2,76 MB)
Retardering av pelargon med hjälp av dynamisk klimatstyrning och morgondropp – Demonstrationsodling hos två prydnadsväxtodlare i Skåne  Klara Löfkvist, Jonas Möller Nielsen  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,98 MB)
Nästa generations täckmaterial för växthus  Stefan Karlsson, Christina Stålhandske, Klara Löfkvist, Jonas Möller Nielsen och Sven Nimmermark  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,25 MB)
Filtermaterial mot kemikalieläckage  Torbjörn Hansson, Klara Löfkvist, Sven Axel Svensson, John Stenström, Lars Bergström, Sunita Hallgren  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,44 MB)
Filtermaterial mot kemikalieläckage  Klara Löfkvist  2014    Övriga publikationer

Inventering av biobäddar i Sverige 2013. Sammanställning av enkätundersökning genomförd vid behörighetsutbildningar för växtskyddsmedel 2010-2012  Maria del Pilar Castillo, Leticia Pizzul, Eskil Nilsson  2013  RKA 49  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(548 KB)
Kvävegödsling till slåttergräsvall - Hur strategier och teknik påverkar ammoniakavgång, skörd, kväveutbyte och kostnader  Eva Salomon, Lena Rodhe, Martin Sundberg, Huibert Oostra  2013  R 416  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,84 MB)
<<< Föregående (2/21) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-10

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se