20120906_JTI_023.jpg

Växtodling - publikationer

Från och med år 2000 finns de flesta av våra publikationer i digital form och går att ladda ner som en pdf-fil. För att kunna läsa pdf-dokument behöver du programmet Acrobat Reader på din dator. Programmet finns att ladda ned kostnadsfritt hos Adobe.

<<< Föregående (21/21) Nästa >>>

Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Sönderslagning av hö vid fläkttransporter  Köhlerstrand Anders  1978  R 026  Rapporter lantbruk och industri

Sönderdelning av hö vid fläkttransporter  Isacson Ulric  1978  R 023  Rapporter lantbruk och industri

Sönderslagning av hö vid fläkttransport. Utveckling av en analysmetod och studier med en direktfläkt och en injektorfläkt  Larsson Lars-Erik  1977  R 022  Rapporter lantbruk och industri

Karläggning av nuläget och problem vid skörd, konservering och lagring av ärter  Ekström Nils, Mossberg Sune  1975  R 012  Rapporter lantbruk och industri

Preservation of moist feed grain by treatment with organic acids  Ekström Nils  1974  R 011  Rapporter lantbruk och industri

Mechanization of Grain Harvesting, Processing and Handeling after Harvest    1972  R 006  Rapporter lantbruk och industri

Skulltorkar - Dimesionering och utformning    1972  M 347  Meddelanden

Utredning om de tekniska och ekonomiska möjligheterna i Sverige att luta halm och att till kreatursfoder använda lutad halm  Persson Sven Johan  1969  R 003  Rapporter lantbruk och industri

Undersökning över grovtröskning av rödklöver och nötning av grovtröskat rödklöverfrö på skördetröska  Nilsson Edvard  1964  R 002  Rapporter lantbruk och industri

Nyare maskiner vid slåtter och förtorkning av vallfoder  Larsson Kjell  1963  R 001  Rapporter lantbruk och industri

<<< Föregående (21/21) Nästa >>>

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-16

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se