Groddar2_flood.jpg

Nyheter
2008-05-06

JTI lyfter fram medias bevakning av biodrivmedel

Hur bra eller dåliga är biodrivmedlen - biogas, RME och etanol? Det är inte lätt att veta, om man ska utgå från rapporteringen i tidningar, tv och radio. Den är ofta motsägelsefull, svänger snabbt från positiv till negativ och ger sällan en helhetsbild. JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik bjuder nu in till ett seminarium som behandlar medias rapportering kring biodrivmedlen.

Seminariet har titeln "Agricultural Biofuels and the Media" och arrangeras som ett s k side event i samband med den internationella mässan World Bioenergy 2008 på Elmia i Jönköping den 27 maj, kl 15-18. Det hålls på engelska, och riktar sig till företag, forskare och alla andra som intresserar sig för utvecklingen av biodrivmedel från jordbruket.

- Genom seminariet vill vi underlätta för forskare och företagare inom branschen att förhålla sig till och agera utifrån mediedebatten, eftersom det kan påverka utvecklingen av biodrivmedel, säger Maya Forsberg, chef för området Energi vid JTI.

Även forskare är beroende av information via media, eftersom bioenergifrågan berör så många olika kompetensområden - inte bara sådana saker som bränsleeffektivitet, förbränningsteknik, råvarutillgång och produktionsutveckling, utan även frågor om klimat, livsmedelspriser, svälten i tredje världen, hälsoaspekter, försörjningstrygghet, teknikutveckling, världspolitik och ekonomi.

Denna komplexitet är en förklaring till att medierapporteringen kan bli förvirrande. En annan är att utvecklingen går så fort, både forsknings- och affärsmässigt.

På JTI:s seminarium behandlas både forskningsfakta och medierapportering kring biodrivmedel av några experter på bioenergi, media och PR: Pål Börjesson, docent vid Lunds universitet; Mats Edström, forskare vid JTI; Jonas Fröberg, reporter på Svenska Dagbladet; Peter Berglez, mediaforskare vid Örebro universitet; och Mattias Goldmann, pressansvarig i föreningen Gröna Bilister. Åhörarna har möjlighet att ställa frågor i anslutning till seminariet.

Registerering för åhörare till seminariet/side eventet.

Länk till det allmänna World Bioenergy -programmet.

För mer information, kontakta
Maya Forsberg (chef Energi), tel 018-30 33 62, maya.forsberg@jti.se 

Carina Johansson (informatör), tel 018-30 33 28, carina.johansson@jti.se

Denna webbplats uppdateras inte!

Den här webbplatsen uppdateras inte längre. Den fungerar som ett arkiv i väntan på en ny gemensam webbplats för hela RISE-koncernen, som f d JTI nu är en del av. F d JTI tillhör RISE enhet Jordbruk och livsmedel, tillsammans med f d SP Food and Bioscience. Den tillfälliga webbplatsen för Jordbruk och livsmedel hittar du här.

Nu är vi RISE!

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och  innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 kommer www.jti.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök ri.se för mer information om RISE.

På gång

EIP – innovationsstöd från Jordbruksverket

Projekt vid f d JTI som har fått s k gruppbildningsstöd för att utveckla idéer som kan leda till viktiga innovationer för jordbruket.

............................

Jordbrukstekniska föreningen

Är du intresserad av jordbruk och teknik? Bli medlem i Jordbrukstekniska föreningen!


...........................


RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se