troska_flood_gra.jpg

Nyheter
2009-01-20

Exotiska bönor kan odlas i Sverige

Bruna bönor är i princip de enda bönor som odlas i Sverige, fastän södra Sverige har ett klimat och en jordmån som passar även exotiska bönor som till exempel kidneybönor och yin-yangbönor. Det visar de senaste årens provodlingar som har utförts av bland annat JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik i Uppsala.

Tidiga vårar och förhållandevis milda höstar gör bland annat Öland och Gotland lämpliga för bönodling, och det finns numera ett stort internationellt bönsortiment att välja på som passar svenska förhållanden. Ändå är produktionen av trädgårdsbönor mycket liten i Sverige.

- Orsaken kan vara brist på kunskap om bönor och bönodling. Bönor anses också vara billig bulkvara som inte lönar sig att odla, men den attityden måste vi ändra på, säger Fredrik Fogelberg, forskare vid JTI.

Det finns ett mervärde i regionalt producerad mat, poängterar han, och många konsumenter är beredda att betala för tydlig identitet.

JTI har sammanställt ett häfte som presenterar några bönsorter som kan odlas i Sverige, och hur odlingen går till. I häftet får man till exempel veta att sandjordar och lättleror är lämpliga, att sådden bör ske vid jordtemperaturer över +10°C och att de flesta bönsorterna är färdiga att skördas i september. Avkastningen för de exotiska bönorna ligger på ungefär samma nivå som den klassiska bruna sorten.

- Jag tror att bönodlingen i Sverige kommer att öka, både när det gäller sorter och omfattning. Baljväxter är mindre miljöbelastande än kött, och inhemskt producerat protein till livsmedel och foder är intressant om man vill ha ett globalt hållbart jordbruk, säger Fredrik Fogelberg.

Bönor är mycket näringsrika. De har ett proteininnehåll på cirka 20 procent, och innehåller också mineraler och antioxidanter, som skyddar kroppens celler.

Bönodlingens möjligheter i Sverige presenteras i det populärvetenskapliga häftet JTIinformerar nr 121, "Svenska bönor inte bara bruna". Häftet kan beställas eller laddas ner som en PDF-fil på JTI:s webbplats.

För mer information, kontakta
Fredrik Fogelberg, tel: 018-30 33 08, e-post: fredrik.fogelberg@jti.se

 

Denna webbplats uppdateras inte!

Den här webbplatsen uppdateras inte längre. Den fungerar som ett arkiv i väntan på en ny gemensam webbplats för hela RISE-koncernen, som f d JTI nu är en del av. F d JTI tillhör RISE enhet Jordbruk och livsmedel, tillsammans med f d SP Food and Bioscience. Den tillfälliga webbplatsen för Jordbruk och livsmedel hittar du här.

Nu är vi RISE!

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och  innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 kommer www.jti.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök ri.se för mer information om RISE.

På gång

EIP – innovationsstöd från Jordbruksverket

Projekt vid f d JTI som har fått s k gruppbildningsstöd för att utveckla idéer som kan leda till viktiga innovationer för jordbruket.

............................

Jordbrukstekniska föreningen

Är du intresserad av jordbruk och teknik? Bli medlem i Jordbrukstekniska föreningen!


...........................


RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se