troska_flood_gra.jpg

Nyheter
25Y-25m-25d

Energirikare råvara kan ge mer gas

Det går att producera mer biogas från en rötningsprocess om man matar den med energirikare råvara, dvs minskar dess innehåll av vatten. Forskare vid JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik och vid Sveriges lantbruksuniversitet samarbetar för att lära sig kontrollera en sådan process, och tar Hushållningssällskapet till hjälp för att utvärdera metoden och sprida kunskapen till lantbruket.
Det tar tid att lära sig förstå hur den mikrobiologiska processen i en rötkammare påverkas av rötningssubstratets vattenhalt, kväveinnehåll och temperatur. Och det tar tid att driva processen dit man vill.

- Vi vill försöka lära oss att driva en rötningsprocess vid höga kvävehalter för att kunna blanda in så lite vatten som möjligt, och det har vi hållit på med i ett år i vårt laboratorium, säger Mats Edström, forskare vid JTI och projektets ledare.

Processen har nu startats i stor produktionsskala vid Sötåsens biogasanläggning utanför Mariestad i Västergötland. Forskarna söker ett sätt att röta olika typer av fastgödsel i en våt rötningsprocess, så kallad samrötning. Man hoppas uppnå en substratblandning där så mycket som 75 procent av gasen ska komma från fastgödsel. Då kommer substratet att innehålla mycket mindre vatten än vid konventionell våtrötning av flytgödsel.

Om man lyckas med detta, ökar man möjligheterna att utvinna gas ur fastgödsel, där hälften av all gaspotential från gödsel finns. Fastgödsel är energirikare än flytgödsel, och kan öka möjligheterna att få lönsamhet i en gårdsbiogasanläggning.

Vid Sötåsen har man nu prövat att röta kycklinggödsel som är torrt och 10 ggr kväverikare än flytgödsel, och man ska under våren 2012 fortsätta med en försöksrötning av halmrik fastgödsel. Torsdag 27 oktober hålls en demonstration på Sötåsen för föranmälda lantbrukare, rådgivare och övriga intresserade.

Försöken med fastgödselrötning är ett exempel på det tätare samarbete kring biogasfrågor som JTI och SLU har inlett. I detta projekt deltar även Hushållningssällskapet, Sötåsens naturbruksgymnasium och företagen Götene gårdsgas, MLM i Tråvad och Alexandersson.

Projektet pågår i ytterligare ett och halvt år, och finansieras av Stiftelsen lantbruksforskning, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Jordbruksverket.

För mer information, kontakta:

Mats Edström, JTI, 010-516 69 86, mats.edstrom@jti.se

Åke Nordberg, SLU, 018-67 18 82, ake.nordberg@slu.se

Denna webbplats uppdateras inte!

Den här webbplatsen uppdateras inte längre. Den fungerar som ett arkiv i väntan på en ny gemensam webbplats för hela RISE-koncernen, som f d JTI nu är en del av. F d JTI tillhör RISE enhet Jordbruk och livsmedel, tillsammans med f d SP Food and Bioscience. Den tillfälliga webbplatsen för Jordbruk och livsmedel hittar du här.

Nu är vi RISE!

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och  innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 kommer www.jti.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök ri.se för mer information om RISE.

På gång

EIP – innovationsstöd från Jordbruksverket

Projekt vid f d JTI som har fått s k gruppbildningsstöd för att utveckla idéer som kan leda till viktiga innovationer för jordbruket.

............................

Jordbrukstekniska föreningen

Är du intresserad av jordbruk och teknik? Bli medlem i Jordbrukstekniska föreningen!


...........................


RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se