omoss4.jpg

2013-03-04

JTI och SLU startar laboratoriesamarbete i Kina

JTI och SLU har tillsammans med kinesiska jordbruksakademin (CAAS) startat ett så kallat joint laboratory. Laboratoriet ska fungera som en plattform för gemensamma projekt kring bland annat biogasutveckling, och invigdes av landsbygdsminister Eskil Erlandsson och Kinas jordbruksminister i slutet av januari.

– Det här innebär att vi har fått en bra partner i Kina, vilket är förutsättningen för att kunna jobba mot den växande marknad som Kina utgör, säger Johan Laurell, sektionschef Miljö på JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik.

Det kinesiska samarbetet kommer att fokusera på rötning av gödsel och andra restprodukter från jordbruket, vilket också är fokus i JTI:s och SLU:s samarbete inom Ultuna Biogas Center.

I Kina finns redan många biogasanläggningar, men de är små och avsedda för enskilda hushåll.

– Hittills har man kunnat få stöd enbart till etablering av biogasanläggningar i Kina, men nu har regeringen bytt policy och ger ersättning för produktion av biogas. Då behöver de utveckla en teknik för storskalig biogasproduktion, säger Xinmei Feng, född i Kina och nu forskare på JTI.

Kina håller på att gå in i en ny era när det gäller biogas, något som har blivit nödvändigt i och med den förbättrade levnadsstandarden. Ökad levnadsstandard leder till fler bilar, vilket ökar behovet av att skaffa drivmedel och på sikt hitta alternativ till fossila drivmedel.

– Ökad konsumtion leder också till mer avfall som måste tas om hand, säger Xinmei Feng.

Att utveckla system för att hantera de ökande avfallsmängderna i Kina, kommer därför att bli en del i samarbetet med JTI och SLU.

– Svenska teknikföretag kommer att erbjudas möjlighet att delta i våra gemensamma projekt, vilket ger dem möjlighet att komma in på den kinesiska marknaden, säger Johan Laurell.

JTI arbetar redan nu med att introducera så kallade biobäddar på Kinas landsbygd. Biobädden är en enkel teknik för att förhindra oönskad spridning av kemikalier vid till exempel påfyllning av lantbrukssprutor.

För mer information, kontakta
Johan Laurell, sektionschef Miljö JTI, 010-516 69 96, johan.laurell@jti.se
Carina Johansson, presskontakt JTI, 010-516 69 28, carina.johansson@jti.se

 

 

 

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se