20120906_JTI_023.jpg

Projekt inom energi

Här visas ett urval av våra projekt inom området.
Klicka på rubrikerna för att läsa en kort sammanfattning av respektive projekt.

Avslutade projekt 2011


● Best available technologies for pig manure biogas plants in the Baltic Sea Region
● Den gröna gården - en ekologisk gård självförsörjande med energi från förnybara källor
● Grönt kväve - mineralkväve baserat på förnybara resurser
● Utvärdering av lösningar för effektivare transport av helsäd och andra stråbränslen
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-12

 

Avslutade projekt

 

Läs mer om vår verksamhet och några av våra projekt under vinjetten Forskning pågår.

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se