20120906_JTI_023.jpg

Projekt inom växtodling

Här presenteras ett urval av våra projekt på växtodlingsområdet.
Klicka på rubrikerna för att läsa kort sammanfattning av respektive projekt.

Pågående projekt


● Rötrest ett värdefullt gödselmedel i ekologisk produktion med mervärden för miljön och lantbruksföretaget
● Appliceringsteknik med fokus på biologiska växtskyddsmedel
● Biobäddar - ett svenskt bidrag som skyddar miljön från förorening av bekämpningsmedel
● Bättre beslutsstöd i spannmålsodlingen med platsspecifik ekonomisk nettokarta
● Etablering av höstoljeväxter i växande höstvetegröda
● Eurolegume
● Förstudie om möjliga integrerade växtskydssmetoder för bekämpning av sorgmyggor
● Hållbart system för biogas- och livsmedelsgrödor en affärsmöjlighet för lantbrukare
● Innovativt kombisystem - rörflen till biogas, strö och bränsle i norr
● Kasserat och överblivet ensilage, en outnyttjad resurs med fokus på biogas
● Kunskapscentrum ‐ Frilandsodlade örtkryddor
● Läckage av kemiska växtskyddsmedel från hårdgjorda ytor och åtgärder för att förhindra dessa
● Miljöansvarig affärsdriven utveckling av jordbruket i nordöstra delen av Östersjöregionen
● Minskad bränsleförbrukning vid skördetröskning genom anpassning av halmens hackningsgrad - ny mätteknik
● Mätning av skärbordsförluster i vårraps
● Ny teknik för bestämning av stående biomassa i energiodlingen
● Nya användningsområden för kyllagrad spannmål
● Rådgivdningsmaterial om konservering och lagring av åkerböna i samband med besvärliga skördeförhållanden
● Rådgivningsmaterial om ny energisnål och konkurrenskraftig våtlagring av foderspannmål på gården
● Räkna med vall - ekonomi och miljöaffekter av vall i spannmålsdominerade växtföljder
● Search for sustainable lawns in Sweden
● Spridningsmetodik för biologiska nyttodjur i fältodling
● Strategisk innovationsagenda för ett hållbart framtida växtskyddsarbete inom svensk trädgårdsproduktion
● Svensk sojaodling för inhemsk proteinfoderförsörjning
● Så ökar vi odlingen av bönor och ärter med modern teknik för sådd och tröskning
● Säkra svenska livsmedel
● Tjänster och gentjänster - hur kan ekosystemtjänster inkluderas i jordbruksföretagens hållbarhetsarbete?
● Utveckling av Imsson vallskördemaskin
● Utvärdering av vegetationsskärare
● Ökad odlingssäkerhet för åkerbönor genom toppning och skråläggning

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-12

 

Avslutade projekt

 

Läs mer om vår verksamhet och några av våra projekt under vinjetten Forskning pågår.

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se