20120906_JTI_023.jpg

Energi - publikationer

Från och med år 2000 finns de flesta av våra publikationer i digital form och går att ladda ner som en pdf-fil. För att kunna läsa pdf-dokument behöver du programmet Acrobat Reader på din dator. Programmet finns att ladda ned kostnadsfritt hos Adobe.

<<< Föregående (1/9) Nästa >>>
Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Värmeåtervinning Innovativ värmeväxlarteknik för lantbruk, inriktning spannmålstorkning   Gunnar Lundin  2015    Övriga publikationer

Värmeåtervinning i varmluftstorkar  Bohm Mats, Browén Alf, Ekstöm Nils, Rodhe lena   1989  M 424  Meddelanden
Ladda ner
(1,62 MB)
Värmedriven mjölkkylning i syfte att öka lönsamheten vid gårdsbaserad biogaskraftvärme  Brown Nils, Pettersson Ola  2009  R 388  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(715 KB)
Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar – Försök i pilotskala  Holmgren M.A., Willén A., Olsson H. & Rodhe L  2013    Övriga publikationer

Vårskörd av rörflen  Hadders Gunnar  1991  T 32  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(1,22 MB)
Utvärdering av viskositet och omrörningsmetoder vid gårdsbiogasanläggningar  Henrik Olsson  2014    Övriga publikationer

Utvärdering av teknik för plantering, ogräsbekämpning och gödsling vid salixodling  Danfors Birger  1998  R 246  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,79 MB)
Utvärdering av gårdsbiogasanläggning med mikroturbin för biogasproduktion  Brown Nils, Edström Mats, Hansson Mikael, Algerbo Per-Anders  2010  RKA 46  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(2,03 MB)
Utvärdering av gårdsbaserad biogasanläggning på Hagavik  Edström Mats, Nordberg Åke, Ringmar Anders   2005  RKA 31  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(299 KB)
Undersökning av luktreducerande system och deras effekter i storskaliga biogas och komposteringsanläggningar i Europa  Berg Jessica  2001  RKA 26  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(1,87 MB)
Tågtransport och terminalhantering av Salix. Förstudie  Forsberg Maya  2009  R 384  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,17 MB)
Tractive power in organic farming based on fuel cell technology – Energy balance and environmental load  Ahlgren S., Baky A., Bernesson S., Nordberg Å., Norén O., Hansson P-A.   2009    Vetenskapliga publiceringar

Torrötning - kunskapssammanställning och bedömning av utvecklingsbehov  Nordberg Ulf, Nordberg Åke  2007  R 357  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(911 KB)
Torrsubstansförluster och mikrobiell aktivitet vid lagring av salixflis  Jonsson Nils, Jirjis Raida  1997  R 237  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1 MB)
Torr biogasprocess för lantbruksgrödor   Bernesson Sven, Hansson Kurt, Robertsson Martin, Thyselius Lennart   1999  RKA 19  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(4 MB)
Teknisk utrustning för energiskogsodling  Norén Olle, Danfors Birger, Stambeck Allan  1982  R 038  Rapporter lantbruk och industri

Teknikutvärdering av energiskogsskördare  Danfors Birger, Nordén Berndt  1992  R 150  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(2,55 MB)
Teknik för produktion av energiskog  Danfors Birger  1988  T 16  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(2,5 MB)
Teknik för plantering av energiskog  Danfors Birger  1989  R 099  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(911 KB)
Sveriges primärproduktion och försörjning av livsmedel - möjliga konsekvenser vid en brist på fossil energi  Andras Baky, Anna Widerberg, Birgit Landquist, Ida Norberg, Johanna Berlin, Jonas Engström, Karin Svanäng, Katarina Lorentzon, Lars-Åke Cronholm, Ola Pettersson  2013  R 410  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(3,03 MB)
<<< Föregående (1/9) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-16

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se