publicerat_40.jpg

Publikationer – husdjur och stallgödsel

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner dem som finns i elektronisk form. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Vissa av publikationern kan beställas i tryckt version. Beställ genom att fylla i önskat antal i tabellen nedan och klicka på "Skicka beställning". Det går också bra skicka e-post till info@jti.se, eller ringa 010-516 69 00.

<<< Föregående (1/12) Nästa >>>
Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Kalvningsdetektor - Kan bättre koll på kalvningarna förbättra arbetsmiljö och säkerhet  Ann-Kristina Lind, Madeleine Carlsson, Cecilia Lindahl och Renée Båge  2016  R 443  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(976 KB)
Human-animal interactions and safety during dairy cattle handling – comparing moving cows to milking and hoof trimming  Lindahl, C., Pinzke, S., Herlin, A., Keeling, L.J  2016    Vetenskapliga publiceringar

Paths to a sustainable food sector: integrated design and LCA of future food supply chains: the case of pork production in Sweden  Hessle, A, Kumm, K-I, Lundh, Å, Nielsen, T, Salomon, E, Sindhöj, E, Stenberg, B, Stenberg, M, Sundberg, M & Wall, H  2016    Vetenskapliga publiceringar

Surgörning av nötflytgödsel - effekt på ammoniak-avgången vid spridning av rötad respektive icke-rötad gödsel i vall  Lena Rodhe, Sofia Delin, Kjell Gustafsson  2016    Övriga publikationer
Ladda ner
(729 KB)
Hur optimeras provisoriska drivningssystem till fixeringsbox avseende säkerhet, effektivitet och djurvälfärd?  Cecilia Lindahl, Ann-Kristina Lind, Lotten Wahlund  2016    Övriga publikationer
Ladda ner
(612 KB)
Åtgärder för att minimera växthusgasutsläpp från lager med rötad och orötad gödsel (år 1)  Lena Rodhe, Mats Edström, Åke Nordberg, Marianne Tersmeden, Johnny Ascue  2016    Övriga publikationer
Ladda ner
(597 KB)
Kontrollerad kompostering med liten klimatpåverkan - emissioner och värmeåtervinning  Lena Rodhe, Fredrik Niklasson, Huibert Oostra, Pernilla Gervind, Johnny Ascue, Marianne Tersmeden, Anders Ringmar  2015  R 427  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(4,37 MB)
Arbetsolyckor bland kvinnor i jordbruket - en inledande studie om orsaker och åtgärder  Qiuqing Geng, Cecilia Lindahl  2015  R 435  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(890 KB)
Energieffektivisering av jordbrukets logistik - pilotprojekt för att undersöka potentialer  Jonas Engström, Carina Gunnarsson, Andras Baky, Erik Sindhöj, Jan Eksvärd, Jon Orvendal, Niclas Sjöholm  2015  R 441  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(4,21 MB)
The effect of stress, attitudes and behavior on safety during animal handling in Swedish dairy farming  Lindahl, C.; Pinzke, S.; Keeling, L.J.; Lundqvist, P.   2015    Vetenskapliga publiceringar

Closing the food loops: guidelines and criteria for improving nutrient management  McConville J, Drangert J-O, Tidåker P, Neset T-S, Rauch S, Strid I, Tonderski K  2015    Vetenskapliga publiceringar

Winter Runoff of Nitrogen and Phosphorus from a Rotational Pen Design with Suckler Cows  Salomon, E. , Aronsson, H. , Torstensson, G. and Ulén, B  2015    Vetenskapliga publiceringar

Lugn och säker hantering av utegående nötkreatur – en effektiv åtgärd för att förbättra arbetsmiljön och undvika farliga situationer  Qiuqing Geng, Eva Salomon, Lotten Wahlund, Sophie Atkinson   2015    Övriga publikationer
Ladda ner
(176 KB)
Human-animal interactions and safety during dairy cattle handling  Lindahl, C., Pinzke, S., Herlin, A., Keeling, L.J  2015    Internationella konferenser

Controlled drum composting with limited climate impact – emissions and heat recovery  Rodhe L., Niklasson F., Oostra H., Gervind P., Ascue J., Tersmeden M.; Ringmar A  2015    Internationella konferenser

Acidification of cattle slurry – effect on ammonia emissions and nitrogen fertiliser replacement value of spreading non-digested and digested slurry on grassland  Rodhe L., S. Delin S., Oostra H., K. Gustafsson K  2015    Internationella konferenser

Två, tre eller fyra skördar av vallfoder per år - kostnader och fodervärde för kor  Carina Gunnarsson, Nilla Nilsdotter-Linde, Rolf Spörndly  2014  R 419  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(596 KB)
Effektivare biogasproduktion med optimerat flytgödselsubstrat - en pilotstudie  Alf Gustavsson, Mats Edström  2014  R 421  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(551 KB)
Samrötning av hästgödsel med nötflytgödsel - Fullskaleförsök vid Naturbruksgymnasiet Sötåsen  Henrik Olsson, Johan Andersson, Gustav Rogstrand, Mats Edström, Per-Ove Persson, Linus Andersson, Stig Bobeck, Anders Assarsson, Anders Benjaminsson, Adam Jansson, Lennart Alexandersson, Karolina Thorell  2014  RKA 51  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(1,51 MB)
Korrekt dosering av flytande diskmedel - en förutsättning för fullgod disk och mjölkkvalitet  Martin Sundberg, Mats Gyllenswärd  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(676 KB)
<<< Föregående (1/12) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-10

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se