publicerat_40.jpg

Övriga publikationer

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner elektroniska publikationer. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Här publiceras till exempel rapporter publicerade i andra organisationers/företags rapportserier. Vissa av publikationerna är nedladdningsbara (pdf-filer) från denna webbplats. I andra fall länkar vi vidare till uppdragsgivarens webbplats.

SLA-rapporter
I samarbete med SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) har JTI givit ut populärvetenskapliga rapporter. Dessa finns på SLA:s webbplats.

<<< Föregående (1/7) Nästa >>>
Nr Titel Författare År Beställ
Ökad barnsäkerhet i jordbrukstraktorer, SLO  Niklas Adolfsson  2012
Ladda ner
(337 KB)
Åtgärder för att minimera växthusgasutsläpp från lager med rötad och orötad gödsel (år 1)  Lena Rodhe, Mats Edström, Åke Nordberg, Marianne Tersmeden, Johnny Ascue  2016
Ladda ner
(597 KB)
Växtskyddsvision för svensk trädgårdsnäring  Klara Löfkvist  2016
Ladda ner
(1,31 MB)
Växtplatsanpassad odling, SLA  Lars Thylén & Per-Anders Algerbo  2000

Värmeåtervinning Innovativ värmeväxlarteknik för lantbruk, inriktning spannmålstorkning   Gunnar Lundin  2015

Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från öppna rötrestlager– försök i pilotskala  Holmgren, M.A., Olsson, H, Rodhe, L., Willén, A.  2013

Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar – Försök i pilotskala  Holmgren M.A., Willén A., Olsson H. & Rodhe L  2013

Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar - Litteraturstudie  Holmgren M.A, Willén A, Rodhe L.  2011

Verktyg för att säkerställa lågt kadmiuminnehåll i biogödsel  Anderzén, C., Ljung, E.  2013

Vallgrödors respons på körning med kniv- eller myllningsaggregat - positiv luftning eller grödskada?  Rodhe L, Halling M  2010
Ladda ner
(483 KB)
Utvärdering av viskositet och omrörningsmetoder vid gårdsbiogasanläggningar  Henrik Olsson  2014

Uppdatering av gårdens spannmålstork  Jonsson, Nils  2006

Täckmaterial som gör att pengar kan sparas vid nybyggnation av växthus  Jonas Möller Nielsen, Stefan Karlsson, Klara Löfkvist, Christina Stålhandske, Sven Nimmermark  2014
Ladda ner
(1,44 MB)
Sänk dieselförbrukningen vid traktorarbeten, SLA  Ola Pettersson  2004

Säkrare jordbruk med kamerasystem som visuellt hjälpmedel i traktorer - SLO 946  Adolfsson, Niklas  2010
Ladda ner
(895 KB)
Säkra hjulbyten på jordbrukstraktorer – i fält och i verkstad, SLO  Niklas Adolfsson  2014
Ladda ner
(781 KB)
Säker användning av fyrhjulingar i lantbruk, SLO  Qiuqing Geng, Niklas Adolfsson  2013
Ladda ner
(387 KB)
Sådd av höstoljeväxter med marktäckning. Fältförsök under 2007/2008.  Lundin, Gunnar  2009
Ladda ner
(243 KB)
Sustainable phosphorus removal in onsite wastewater treatment  David Eveborn  2013

Sustainable manure management in the Baltic Sea Region. Results, cases and project recommendations   Tybirk, K., Luostarinen, S., Hamelin, L., Rodhe, L. Haneklaus, S., Poulsen, H.D. and Jensen, A.L.S  2013
Ladda ner
(4,46 MB)
<<< Föregående (1/7) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-10

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se