publicerat_40.jpg

Publikationer hos f d JTI

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner elektroniska publikationer. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

De publikationer som finns i tryckt form (rapporter, JTI-informerar, meddelanden och DRIV av ojämn tillgång) kan beställas via info@jti.se.

DRIV
JTI:s kundmagasin 2013-16.

JTI-rapporter
JTI-rapporterna är vetenskapliga projektredovisningar. De finns i två serier: Lantbruk och Industri respektive Kretslopp och Avfall.

JTI informerar/Teknik för lantbruket
Informationshäften om ny teknik och nya metoder inom lantbruks- och miljöområdet.

JTI-meddelanden
Serien består av rikt illustrerade handledningar och översikter. Serien upphörde 1996. Endast enstaka nummer finns tillgängliga i digital form.

Vetenskaplig publicering
Artiklar publicerade i vetenskapliga facktidskrifter och i samband med internationella konferenser.

Övriga publikationer
Här finns broschyrer, rapporter finansierade av SLO-fonden, rapporter utgivna i samarbete med SLA, vissa offentliga uppdragsrapporter m.m.

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-04

 

Sök bland f d JTI:s publikationer.

Prislista

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se