publicerat_40.jpg

Publikationer hos f d JTI

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner elektroniska publikationer. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

OBS det går inte längre att beställa tryckta pubikationer från denna webbplats!

DRIV
JTI:s kundmagasin 2013-16.

JTI-rapporter
JTI-rapporterna är vetenskapliga projektredovisningar. De finns i två serier: Lantbruk och Industri respektive Kretslopp och Avfall.

JTI informerar/Teknik för lantbruket
Informationshäften om ny teknik och nya metoder inom lantbruks- och miljöområdet.

JTI-meddelanden
Serien består av rikt illustrerade handledningar och översikter. Serien upphörde 1996. Endast enstaka nummer finns tillgängliga i digital form.

Vetenskaplig publicering
Artiklar publicerade i vetenskapliga facktidskrifter och i samband med internationella konferenser.

Övriga publikationer
Här finns broschyrer, rapporter finansierade av SLO-fonden, rapporter utgivna i samarbete med SLA, vissa offentliga uppdragsrapporter m.m.

 

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-17

 


 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se