publicerat_40.jpg

JTI:s publikationer

Här kan du söka bland våra publikationer, beställa tryckt material och ladda ner de publikationer som finns i elektronisk version. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

De trycksaker som finns i tryckt version kan beställas via e-post info@jti.se eller via telefon 010-516 69 00 (vx).

JTI-magasinet DRIV
JTI:s kundtidning som utkommer två gånger per år.

Dokumentation
Här finns dokumentation och presentationer från seminarier, workshops osv

JTI-rapporter
JTI-rapporterna är vetenskapliga projektredovisningar. De finns i två serier: Lantbruk och Industri respektive Kretslopp och Avfall.

JTI informerar/Teknik för lantbruket
Informationshäften om ny teknik och nya metoder inom lantbruks- och miljöområdet.

JTI-meddelanden
Serien består av rikt illustrerade handledningar och översikter. Serien upphörde 1996.

Vetenskaplig publicering
Artiklar publicerade i vetenskapliga facktidskrifter och i samband med internationella konferenser.

Övriga publikationer
Här finns bland annat broschyrer, rapporter finansierade av SLO-fonden, rapporter utgivna i samarbete med SLA, vissa offentliga uppdragsrapporter osv.

 

 

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2015-07-15

 

Sök bland JTI:s publikationer.

Prislista

 

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se