publicerat_40.jpg

J 126 Inför plantering av energiskog. Lokalisering, samråd och investeringsstöd

Publikationstyp: JTI informerar
Författare: Nils-Erik Nordh, Ida Norberg, Susanne Paulrud
År: 2014
Detta nummer av JTI-INFORMERAR bygger på projektet Fleråriga energigrödor på åkermark: ett beslutsunderlag för ökad variation i landskapet i pratisk odling.

I projektet har JTI och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut deltagit under ledning av Nils-ErikNordh och Martin Weih, Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet. Projektet har finansierats av Jordbruksverket via Landsbygdsprogrammet.

Ladda ner 1,51 MB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se