publicerat_40.jpg

Retardering av pelargon med hjälp av dynamisk klimatstyrning och morgondropp – Demonstrationsodling hos två prydnadsväxtodlare i Skåne

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Klara Löfkvist, Jonas Möller Nielsen
År: 2014
Dynamisk klimatstyrning, det vill säga en klimatstyrning där temperaturen får styras av ljustillgången och koldioxiden anpassas efter ljuset kan rätt använt, ger ett minskat behov av kemiska retarderingsmedel. Försök i två pelargonodlingar har visat den effekt som en kraftig dynamisk styrning i kombination med morgondropp kan åstadkomma. I dessa försök bedömde de båda medverkande odlarna att det behövdes mindre kemiska retarderingsmedel för de dynamiskt styrda pelargonerna jämfört med de plantor som fanns i referenshuset och fick ett mera klassiskt pelargonklimat. I det ena företaget användes ingen kemisk retardering över huvud taget på de dynamiskt styrda plantorna och i det andra företaget användes hälften så mycket kemiska retarderingsmedel. Vid salufärdigt stadium var de konventionellt styrda och de dynamiskt styrda helt jämförbara i kvalitet. Alla dynamiska plantor var av mycket god salukvalitet och var kraftiga, kompakta och friska. I de företag där försöken genomfördes fanns ingen tillsats av koldioxid vilket till viss del kan ha påverkat tillväxten eftersom det vid god tillgång på ljus och värme kan ha varit brist på det essentiella ämnet kol.

Ladda ner 1,98 MB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se