publicerat_40.jpg

Verktyg för att säkerställa lågt kadmiuminnehåll i biogödsel

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Anderzén, C., Ljung, E.
År: 2013
Avfall Sverige. Rapport B2012:02.
Länk till rapport:
http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Biologisk/B2012-02.pdf


Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se