publicerat_40.jpg

Paths to a sustainable food sector: integrated design and LCA of future food supply chains: the case of pork production in Sweden

Publikationstyp: Vetenskapliga publiceringar
Författare: Hessle, A, Kumm, K-I, Lundh, Å, Nielsen, T, Salomon, E, Sindhöj, E, Stenberg, B, Stenberg, M, Sundberg, M & Wall, H
År: 2016


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se