publicerat_40.jpg

R 443 Kalvningsdetektor - Kan bättre koll på kalvningarna förbättra arbetsmiljö och säkerhet

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Ann-Kristina Lind, Madeleine Carlsson, Cecilia Lindahl och Renée Båge
År: 2016
En ko som kalvar i lösdrift ökar risken för arbetsolyckor när ko och kalv ska separeras från övriga djur. En kalvningsdetektor i form av en vaginal termometer som kan förutsäga tidpunkten för kalvning har utvärderats. Kalvningsdetektorn skickar larm via SMS 24-48 timmar före kalvning, så att lantbrukaren kan övervaka kalvningen och ingripa vid behov. Kalvningsdetektorn fungerade bra tekniskt, men påverkade korna negativt. Beteendeaspekten måste vägas in mot de potentiella fördelarna på besättningsnivå.

Ladda ner 976 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se