publicerat_40.jpg

Helkroppsvibrationer - Behöver lantbrukaren bry sig? SLO-897

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Adolfsson Niklas
År: 2006
Under traktorkörning utsätts föraren för helkroppsvibrationer och därmed för stora risker i och med att traktorer saknar fjädring vid hjulen. Sannolikt förekommer helkroppsvibrationer vid flera andra arbetsuppgifter i lantbruket. Framför allt i hjullastare och skördetröskor, som många lantbrukare använder hela arbetsdagar beroende på säsong. Även dessa helkroppsvibrationer kan troligtvis överskrida insatsvärdet. Ytterligare källor kan förekomma där det föreligger risk för hög exponering för helkroppsvibrationer.

Syftet är att utreda tänkbara källor till helkroppsvibrationer i lantbruket där risk föreligger för överstigna insatsvärden. Syftet är också att ställa frågor till lantbrukare om deras kunskap om helkroppsvibrationer, om de regler som nu gäller och om vilka åtgärdsmöjligheter som finns.

Målet med rapporten är att sprida information bland lantbrukare för att öka riskmedvetenheten och kunskapen om helkroppsvibrationer och de hälsoeffekter dessa vibrationer kan ge samt att lägga grunden till ett åtgärdsprogram för hur helkroppsvibrationerna kan minskas i lantbruket.

Ladda ner 146 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se