publicerat_40.jpg

Bullerdos och arbetsförbrukning vid vägning med optisk våg i grisstall, SLO-908

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Geng Qiuqing
År: 2006
Resultaten från denna pilotstudie visar en ekonomisk vinst både utifrån tidsbesparing och hälsoriskminskning vid investering i det optiska vägningssystemet. Denna kan användas för att minska arbetskostnader och riskexponeringar föe det hörselskadliga bullret och damm samt minska ergonomiska belastningar. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för arbetsfrånvaro. Slutsatsen från studien är därför att det optiska vägningssystemet är en värdefull investering ur arbetsmiljö- och hälsosynpunkt.

Ladda ner 205 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se