publicerat_40.jpg

R 302 Grön traktor - Alternativa drivmedel för det ekologiska lantbruket

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Baky Andras, Hansson Per-Anders, Norén Olle, Nordberg Åke
År: 2002
Med syftet att uppnå ett mer uthålligt och resurseffektivt jordbruk undersöks i detta projekt förutsättningarna för det ekologiska jordbruket att minska sin användning av fossila drivmedel till förmån för förnybara. I rapporten ges en översikt över det ekologiska jordbrukets möjligheter att i framtiden bli mer självförsörjande vad gäller drivmedel.

Studien är en kunskapssammanställning av möjligheterna att ersätta diesel med vegetabiliska oljor, omförestrade vegetabiliska oljor, etanol eller biogas som drivmedel vid fältarbeten. Råvarorna i form av oljeväxter, spannmål, vallgröda och gödsel ska produceras av det ekologiska jordbruket. Med utgångspunkt i ett uppskattat behov av diesel för fältarbeten beräknades behovet av rapsolja, rapsmetylester (RME), etanol och biogas för att utföra samma arbete. Studien visar även på behovet av areal för att framställa respektive drivmedel samt hur stor andel av den nuvarande ekologiska arealen som måste avstås till produktion av energigröda. Vidare görs en sammanställning av effekter vid hantering av råvaror, tillverkning av drivmedel, omhändertagande av rest-produkter från tillverkning samt vid hantering av drivmedel. Miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv och kostnader för framställning och användning av förnybara drivmedel behandlas endast ytligt i rapporten.

Studien finansierades av dåvarande SJFR (Skogs- och jordbrukets forskningsråd), numera Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande).

Projektet utfördes i samarbete mellan JTI – Institutet för jordbruks-och miljöteknik och SLU, institutionen för lantbruksteknik.

Antal: Ladda ner 275 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se