publicerat_40.jpg

T 91 Avloppsrening från hushåll och mjölkrum - utbytbara filter för återföring av fosfor till åkermark

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Lansfors Lisa
År: 2001
I avloppsvattnet från hushåll och ladugårdar finns näringsämnet fosfor. För att minska läckage av växtnäring till luft och vattendrag, bör fosforn recirkuleras till jordbruket. Men dagens markbäddar eller infiltrationsanläggningar, som följer efter trekammarbrunnar, fastlägger istället näringsämnena och fosforn kan därmed inte återföras till åkermarken.

Miljömålskommittén lyfter fram målsättningen att år 2010 ska 75 procent av all fosfor som ingår i avlopp och avfall i Sverige återföras till åkermark eller motsvarande växtodling. Vid JTI håller man på att utveckla ett enklare system för att rena avloppsvatten från fosfor och hindra växtnäringsläckage från enskilda hushåll och mjölkrum. Denna teknik sammanfattas i Teknik för lantbruket, nr 91 – Avloppsrening från hushåll och mjölkrum. Utbytbara filer för återföring av fosfor till åkermark – en pilotstudie. Kortfattat innebär den att avloppsvattnet, efter att ha passerat en slamavskiljare, renas i en så kallad "fosforfälla" – ett filter bestående av material som kan sorbera (fastlägga) fosforn. Dessa så kallade reaktiva filter kräver betydligt mindre utrymme än en markbädd eller infiltrationsbädd. När filtret är mättat ska det lätt kunna bytas ut och att allt material, med de fosforinnehållande restprodukterna, kan spridas på åkermark efter lämplig lagringsperiod.

Antal: Ladda ner 353 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se